Norsk Orientering

Norsk Orientering

Tinget 2010 - Sak 15
Kontingenter og avgifter

Forbundstinget -Trondheim - 27.-28. februar 2010

Norges Orienteringsforbund ønsker å legge avgift på alle typer konkurranser. Så langt har såkalte nærløp vært fritatt.


Sak 14 - Kontingenter og avgifter

Forslag
Forbundsstyrt foreslår med bakgrunn i sak 14 å innføre løpsavgift på alle typer konkurranser (lokale, nasjonale og hovedarrangement) fra og med sesongen 2011.

Forslag til vedtak
Forbundstinget vedtok å innføre løpsavgift på alle kategorier konkurranser fra og med 2011. Avgiftens prosentvise størrelse av påmeldingsavgiften (startkontingenten) beholdes på samme nivå som for sesongen 2009.

---

Norges Orienteringsforbund.
Mulig relevante artikler