En sentral ildsjel med mange funksjoner i forbindelse med Rondslitet 2018. Grafikk: Eventor.no/OPN.no.

DETTE ER SLIK VIRKELIGHETEN ER UTE PÅ GRASROTAGrafikken ovenfor er veldig illustrerende.

Som man ser er det én man som dekker en rekke sentrale funksjoner i forbindelse med gjennomføring av et orienteringsløp. 

I dette tilfellet er det Rondslitet 2018 som arrangeres nær Hov i Land i Oppland lørdag 13. oktober 2018.

Dette er altså virkeligheten ute på grasrota og i grunnfjellet av orienteringsbevegelsen.

Noe som står i sterk kontrast til løp hvor det oppnevnes 4 kontrollører, startkontingenten er skyhøy, ditto hva gjelder p-avgift og priser i salgsteltet med videre.

Det er opplagt at det er forskjell på den virkeligheten som forfektes i kantina på Ullevål Stadion, der o-idrettens sentralledd holder hus og hvorfra grasrota er pålagt 30/43 prosent skatt/løpsavgift, sett opp mot hva som er realitetene i det virkelige liv.

Dette får oss til å tenke på en e-post OPN.no mottok for noen få dager siden fra en ildsjel i en stor og sterk klubb sentralt plassert på Østlandet, men som samtidig, og i likhet med de fleste andre enn de som sitter i sentralt styre og stell, er i god stand til å se at det er ulike typer orienteringsløp som arrangeres og som skal til for å holde sporten levende (for at vedkommende ikke skal utsettes for ubehag fra raddisen innenfor vår kjære idrett lar vi både personnavn og klubb være tilslørt):

Jeg har alltid ment at små løp må få beholde de kronene de tjener ved enkle arrangement - kanskje en "skattefri" minimumsinntekt hadde vært en løsning - 5000,- e.l. Da hadde det blitt mindre administrasjon og ikke et behov for å trikse med startkontingentens størrelse og nå parkeringsavgift i en størrelsesorden jeg ikke har sett siden jeg hadde unger som gikk litt langrenn.


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler