Utsnitt av brev fra NOF til løpere i Nydalens Jukola-lag 1982.

Utsnitt av brev fra NOF til løpere i Nydalens Jukola-lag 1982.

Fikk Forbundet på nakken etter Jukola

ENDRET: Forrige uke var det eksakt 30 år siden Orienteringsforbundets dom falt mot 4 unge orienteringsløpere etter at Nydalens Skiklub løp inn til 22. plass i Jukola samme år.


Tilbake i 1982 kom Nydalens Skiklub i en skikkelig skvis. Bare 2 av de 7 løperne i klubbens lagoppstilling til Jukola kom frem til samlingsplass.

Løsningen ble at de 2 som var på plass, henholdsvis Gaute og Sindre Langaas, løp 2 etapper hver. I tillegg hjalp Jan Vidar Nielsen, fra naboklubben Lyn, til gjennom å ta hånd om 2 etapper, samt at OL Flaggtreffs Øyvind Wennersberg også stilte opp i form av å løpe den 15 km lange ankeretappen.

Underveis i stafetten var laget oppe på en 4. plass. Dette var etter 2. veksling. Når målstreken ble krysset viste resultatlista 22. plass, av totalt 727 lag, for osloklubben.

Slik kunne historien endt, og for så vidt ser det også ut til at den gjorde nettopp det, for Nydalens Skiklub står fortsatt oppført med 22. plass i Jukola-stafettens resultatarkiver fra 1982.

Men for de 4 nevnte løperne ble det et voldsomt etterspill. Saken ble nemlig behandlet i NOF's styre og løperne fikk også Domskomitéen i Norges Orienteringsforbund på nakken.

Jukola gikk den gang da, som nå, i midten av juni. Gjennom den ekstremt varme sommeren 1982 (enkelte OPN.no-lesere husker kanskje fortsatt Solo (forløperen til O-festivalen) på Hadeland, hvor det var så varmt at det ble lempet på reglene om full dekning) gikk det en rekke brev til og fra NOF i sakens anledning.

"Jukola-kjeltringene" la seg helt flate overfor NOF. Hvilket også fremgår i en kopi av "doms-brevet" OPN.no sitter på:

"..Sindre Langaas (på egne og sin bror Gaute Langaas vegne) og Jan Vidar Nielsen har da også erkjent å ha forbrutt seg og er "villig til å godta enhver forføyning som NOF finner passende."

28. september 1982 gikk det ut et brev fra Orienteringsforbundet til herrene Langaas x 2, Nielsen og Wennersberg hvor følgende dom ble bekjentgjort:

"..Forutsatt at den mottatte premien er tilbakelevert arrangøren, og forholdene tatt i betraktning, antar domskomitéen at denne saken bør kunne avgjøres ved anvendelse av den mildeste reaksjonsform NIF's straffebestemmelser gir anledning til, nemlig irettesettelse".

Støtte for irettesettelsen finner Domskomitéen i regler som den gang hadde ordlyd som at: "Etter passering av mållinjen kan ikke løpere begi seg ut i løpsterrenget igjen uten tillatelse fra arrangøren", "Deltakere på samme stafettlag må representere samme idrettslag", "Det er forbudt å starte på annen løpers navn eller på annen løpers starttid" og "I stafett kan ingen løper løpe mer enn en etappe".

Med andre ord var det en coctail av regler, som årets arrangør av NM-uka og klubben hvor dagens NOF-president holder hus, Nydalens Skiklub var i uttakt med tilbake i 1982.

Men sportslig ser de ut til å ha holdt et høyere nivå på starten av 80-tallet enn i dag, for i 2012-utgaven av Jukola ble det bare 72. plass for Nydalen, mens det i 81 og 83 ble henholdsvis 44. og 43. plass og som nevnt 22. plass for det uregelmenterte 82-laget.

Resultatlister Jukola 1982


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler