Artig forklaring på hva et Nærløp er

På Orienteringsforbundets nettside med oversikt over "Lover og regler" ligger det ikke mindre enn 23 PDF-filer. Blant innholdet i disse finner vi en kuriøs forklaring på hva et såkalt Nærløp er.


Hvor galt det kan gå når byråkrater samles i et rom for å ta beslutninger ble vi vitne til i fjor. Naturlig nok tenkes det her på hvordan avgiftskameratene presset gjennom sine forhøyede arrangørskatter.

Men ikke alle byråkratiske krumspring er like fatale som den drepende høye avgiften på selv den minste og mest lokale aktivitet.

Da OPN.no i går forsøkte å sette seg inn i hva et Nærløp er i følge Norges Orienteringsforbund snublet jeg over denne litt mer uskyldige, søte og relativt lite skadelige forklaringen i en av NOF's 23 PDF-filer om "Lover og regler".

I følge NOF's Konkurranseregler er et Nærløp som følger:

NÆR 3.3.6
Nærløp er et løpstilbud for en krets eller deler av en krets. Dette er et enkelt løpstilbud hvor det forventes at de fleste løperne kommer, løper og reiser hjem. Det stilles derfor få krav til annet enn kart og løyper. Kretsene setter opp terminliste og kan vedta utfyllende forskrifter for nærløp.

Uthevingen i teksten er gjort av OPN.no for å fremheve det kuriøse innslaget i ordlyden.

O-forbundets oversikt over lover og regler.


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler