Stolpejakten.no og Stolpejakta.no - TO SIDER AV SAMME SAK - ELLER TETTE SKOTT - FULL FORVIRRING HOS IVRIG ILDSJEL OG AKTIV OPN-LESEREn ivrig ildsjel og aktiv leser av OPN.no har sendt disse ordene til nettavisen OPN.no:

"– Sjekk denne; Stolpejakten.no og Stolpejakta.no. Er det rart det blir bare rot med o-folk der de sitter på hver sin stubbe og spiser matpakka si.

– I tillegg kjentmannsposter, turorientering. Og jeg vet ikke hva.."

En gang så het det Norges Orienteringsforbund og favnet bredt.

Så ble navnet skiftet over til Norsk Orientering, og i dag har vi vel en o-bevegelse som er mere fragmentert enn noen sinne.

I forlengelsen av det kan vi spørre oss om o-sporten har blitt større av den grunn?!


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler