Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

VETERAN-NM INNFØRER NY AVGIFT - AVGIFT TIL VELDEDIGHET - ARRANGØREN BESTEMMER HVEM DE MENER ER SLIK AVGIFT VERDIGArrangørene av Veteran-NM 2018 skriver i innbydelsen: 

"I stedet for å fylle opp deltakernes peishyller og kjellerboder med nips, vil premiepengene bli donert i like deler til følgende tre organisasjoner: xxx"

Dette med å droppe premier i veteranidretten mener OPN.no er en meget god tanke, hvilket vi også har skrevet om tidligere. 

Det er belønning i seg selv nok i massevis at noen bruker av sin fritid for å arrangere orienteringsløp for andre. De som absolutt trenger en fysisk belønning etter å ha gjort et all right løp, de kan alltids kjøpe seg en is på veien hjem.

Slik sett støtter vi tanken om å la premiepengene enten bli fjernet fullt og helt fra startkontingenten, eller aller helst at de finner andre veier, veien inn til rekruttering, kartarbeid og annen utvikling av skogens idrett.

Men når man ute i follobygdene har konkludert med at premiepengene heller skal gå til veldedige formål og da til NGO'ere (altså store sterke organisasjoner utenfor det offentliges rekker), virker det hele mildt sagt meget søkt.

Dessverre er det slik o-sporten forvaltes. Det ene merkelige grepet følger det andre.

Nå er vi godt i gang med å rydde opp i de mange feilvalgene, så innføres det nye.

Denne gangen i form av en veldedighetsavgift, og det i en sport hvor vi vet at arrangørskatten ligger på 30% av startinntektene (ingen fradrag), eller deltakeravgift om du heller vil kalle det det som da er på formidable 43%.

På toppen av det hele er det da tilfeldige arrangører som i hvert enkelt tilfelle skal bestemme hvem denne veldedighetsavgiften skal gå til.

Da gjenstår det å se hvilke organisasjoner som over tid fremstår som "gode nok" og "politisk korrekte nok" til å fortjene donasjoner fra o-sportens nye veldedighetsavgift..


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler