Norsk Orientering

Norsk Orientering

Tinget 2010 - Sak 9.3
Endring av stafett-NM

Forbundstinget -Trondheim - 27.-28. februar 2010

Norges Orienteringsforbund ønsker å endre vinnertider i stafett-NM.


Sak 9.3 - Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM stafett

Forslag
Forbundsstyret foreslår å endre antatt etappetider på NM stafett
Styrets forslag til ny vinnertider NM stafett
D17-20: 90-100 min (etapper 25-35 min.)
H17-20: 100-110 min (etapper 25-45 min.)
D17-: 100-110 min (etapper 25-45 min.)
H17-: 120-130 min (etapper 30-45 min.)

Begrunnelser
Vi forsøker så langt det lar seg gjøre i arrangementssaker å følge de internasjonale retningslinjene. Det være seg de ulike distansers særpreg, kart, regelverk eller annet. Da bør vi også følge disse for stafett.

De internasjonale retningslinjene for stafett sier :”Formatet for stafett bygger på et teknisk krevende konsept, mer likt konseptet for mellomdistanse enn konseptet for langdistanse. Noen karakteristiske elementer fra lang distansen, som lengre veivalgsstrekk, bør inngå, slik at løpere kan passere hverandre uten å se hverandre.” ”Innenfor den totale tiden kan tidene for de ulike etappene variere”.

Forbundet får ganske mange tilbakemeldinger på at NM-uka, slik den er i dag er tøff for løperne. Særlig gir det seg utslag på kvaliteten på startlista for langdistansen. En noe lettere stafett vil kunne gi flere av de nest beste på start i langdistansen. Stafetten er en spennende øvelse å følge med GPS-tracking, kameraer og storskjerm. Ved å kunne variere vinnertidene innenfor en totalramme vil dette gi muligheter for mer kreative løypekonsept som gjør at mer av dramatikken kan vises for de som er tilstede.

Så lenge det gafles godt vil antall lag sjelden bli noe stort problem. I årets NM i Ålen var det god spredning i feltet allerede ved passering arena etter 2km med teknisk mellomdistanseorientering og god gafling.

Forslag til vedtak
Forbundstinget vedtok forbundsstyrets forslag til nye vinnertider.

---

Norges Orienteringsforbund.Mulig relevante artikler