Tinget 2010 - Sak 9.2
Endring av NM Ultra

Forbundstinget -Trondheim - 27.-28. februar 2010

Norges Orienteringsforbund ønsker å endre klassene D/H 17-20 i NM Ultralang, samt justere vinnertider.


Sak 9.2 - Forslag fra Forbundsstyret vedrørende NM Ultralang

Forslag
Forbundsstyret foreslår å dele juniorklassene og å endre antatt vinnertider på NM Ultra.

Styrets forslag til klasser og ny vinnertider NM ultralangdistanse
D17-18: 80-90 min.
D19-20: 90-100 min.
H17-18: 90-100 min.
H19-20: 110-120 min.
D21: 110-120 min.
H21: 140-150 min.

Begrunnelser
Det er ulogisk at 17-åringene må konkurrere med 20-åringer i den lengste og tøffeste øvelsen- alle andre individuelle distanser er klassene delt. Delte klasser vil kunne øke deltagelsen. På trenerseminar på NM var det en klar tilbakemelding fra trenere rundt dette. Det er også et poeng at det er like forutsetninger for de ulike NM'ene.

Forslag til vedtak
Forbundstinget vedtok forbundsstyrets forslag til nye klasser og vinnertider.

---

Norges Orienteringsforbund.Mulig relevante artikler