Norsk Orientering

Norsk Orientering

Forbundstinget 2010 - høydepunkter

I helgen gjennomførte Norges Orienteringsforbund sitt forbundsting i Trondheim. Her får du flere av høydepunktene.


Sykkelorientering
Vedtatt innført. Skal primært utvikles som grasrotaktivitet før det brukes ressurser til landslag og representasjonsoppgaver.

Direkte klubbrepresentasjon på tinget
Forbundsstyrets forslag nedstemt. Dagens ordning med representanter valgt av kretsene fortsetter.

Økonomi
Forbundet bygger opp egenkapital. Overskuddet i årene 2008 og 2009 er over 1 million.

Mål- og handlingsplan
Fordeling av økonomiske ressurser skal baseres på aktivitetstall i de ulike grenene.

NM ultralangdistanse
Blir et åpent mesterskap for både junior og senior.
Juniorklassene deles i D/H 17-18 og 19-20, fremfor D/H 17-20.

Organisering av Norsk Orientering (Norges Orienteringsforbunds aktiviteter)
Flere komitéer fjernes.
Doms- og Apellutvalget avvikles.
Utvidet mulighet for prosjektorganisering i kretsstyret.
Innføring av lovnorm for orienteringskretsene som tydeliggjør pålagte arbeidsoppgaver.
Arbeid med å rydde i kretsenes pålagte oppgaver er iverksatt.

Kriterier for NOFs merke
Innskjerping av kravene for hvordan merket kan vinnes.
NOFs diplom vil fortsatt bli utdelt til premierte på NM og Hovedløp.

Løpskategorier
Det skal jobbes videre med en opprydding i forhold til løpskategorier og terminlistearbeidet.

Løpsavgifter
30% løpsavgift innføres på nærløp. Bunnfradrag på 60 kroner. Avgift beregnes av overskytende beløp.

Hovedløp og O-landsleir
Innspillet om å arrangere hovedløpet og selve O-landsleiren i adskilte bolker fikk ikke gehør. Det gjorde derimot tanken om å legge disse arrangementene til faste steder, hvor det ble gitt uttrykk for at dette kan være interessant under forutsetning av god geografisk spredning. Videre kom det innspill om å legge hovedløpet i sprint til sprint-NM.

---

Kilder
NOFs egen "rapport" lørdag.
NOFs egen "rapport" søndag.
Mulig relevante artikler