OPN.no og Fjørtoft-utvalget samstemte - NOF er som kjent i utakt

– Vi skal se fram i tid. Folk er i ferd med å forandre seg. Institusjonene må følge folket, ikke motsatt, lyder det fra Fjørtoft-utvalget. Gjennom svært mange år har nettavisen OPN.no tatt til ordet for en åpen orienteringsidrett hvor det ikke er pålagt tvungen organisasjonstilhørighet (klubbmedlemskap) for deltakere på mosjonsnivå, men at man tilpasser seg de vellykkede løsningene til andre kondisjonsidretter, men forbundet tviholder på lukkethet. Nå kan storsamfunnet være på vei til å presse gjennom en naturlig og nødvendig åpning av o-sporten.

VM i orientering i Trondheim i 2010. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Oppdraget med OPN.no er vel gjennomført!

Nettavisen Orientering på nett - OPN.no så dagens lys 1. november 2004, etter at en tidligere aktør i nisjen digitale orienteringsnyheter på nett kastet kortene. Jeg, Geir Nilsen, mente det var både viktig, riktig, nyttig og ikke minst helt nødvendig at skogens idrett, orienteringen, hadde tilstedeværelse på fremtidens plattform, Internett. Jeg tok derfor et personlig og privat initiativ og etablerte Orientering på nett - OPN.no.

Raskt viste det seg at dette var et populært grep og lesertallene ble som ventet ikke bare gode, men faktisk både overraskende gode og også svært gode i løpet av kort tid. Både hva gjelder nyheter, resultatservice og linksamlinger ble OPN.no en magnet og daglig følgesvenn for orienteringsløpere og journalister som ønsket å holde seg oppdatert på o-idretten.

Nærmest umiddelbart opplevde jeg at det i orienteringsmiljøet var en stor hunger etter at noen fulgte opp sporten slik OPN.no gjorde. Vi må huske at orientering er en sport som blir neglisjert av riksmedia (henger naturlig nok sammen med at de ikke får lesere og tittere på orientering), men som den gang fikk, og fortsatt heldigvis får, mye god drahjelp av lokalmedia. Skaperkraften rundt OPN.no startet før Facebook (etablert 2004), YouTube (2005), Twitter (2006), Instagram (2010), og den nye versjonen av WorldofO.com var oppe som kanaler og gode møtesplasser også for orienteringsløpere. Samtidig var også Orienteringsforbundets Orientering.no uten nyheter på den tiden, hvilket også er mest naturlig. Et forbund bør egentlig ikke drive med nyhetsproduksjon utenom ren informasjon fra forvaltningen de driver med.

Mye av OPN.no's suksess hva lesertall angår lå i at vi ikke kun fokuserte på eliten, men i stor grad også prioriterte grasrota og lokal aktivitet. Tross alt er det lokale ildsjeler som skaper lokal aktivitet og det er der ute, ute i folkedypet, idretten lever og pulserer. Og o-løperne var sulteforet på oppmerksomhet fra media, slik sett gikk det lett å få en stor tilhengerskare.

Det omfattende arbeidet med OPN.no gjorde det tidlig klart at det ikke var rom for å være ute i annen jobb om OPN.no-arbeidet skulle gjøres på skikkelig vis, samtidig var det opplagt at det måtte investeres i foto- og datautstyr og reisevirksomhet for å være tett på hendelsene. Nettet lever 24 timer i døgnet, 7 dager i uka, 365 dager i året, og hungeren i miljøet etter o-nyheter var som nevnt stor. Jeg valgte derfor å droppe godt betalt arbeid utenfor huset for å heller dedikere meg fullt og helt til prosjektet OPN.no.

Ikke lenge etter starten ble det tatt en beslutning om å teste ut en spleiselagsmodell. Den fungerte på sett og vis etter intensjonen, men det viste seg at det stort sett var de som allerede ga mest til orienteringsidretten som også valgte å delta i spleiselaget (tusen takk til dere, og mange takk for alt dere gjør for o-sporten). På vegne av disse mente jeg det var urettferdig at de største ildsjelen også her måtte dra lasset, samtidig som de som gjerne er gratispassasjerer i andre sammenhenger også inntok denne rollen nok en gang. Det var også slik at omfanget i sum ble for lavt til at det kunne forsvare de uskrevne forpliktelsene som ligger i å motta støtte til et prosjekt.

Derfor valgte jeg å avrunde spleiselagsmodellen allerede etter første året, men heller ta regninga fullt og helt på egne hender i kombinasjon med en del annonseinntekter (tusen takk til alle annonsører).

I sum er det brukt anslagsvis og nøkternt regnet cirka 3 millioner av mine private kroner på OPN.no gjennom 12 år. Jeg ser på dette som en donasjon til en idrett som har betydd mye og fortsatt betyr mye for mange som står meg nær både familiært og hva vennskap gjelder, men også betyr mye for folk jeg ikke kjenner i det hele tatt.

Noen synes det kanskje er rart at jeg nevner dette med økonomi. Jeg har ingenting å gråte for. Det har vært et frivillig valg hele veien. Da jeg tok beslutningen om å starte OPN.no hadde jeg vært på visning av en fritidseiendom i Sverige. Tankerekka var "skal jeg kjøpe eiendommen, nei jeg starter heller Orientering på nett" (dette var altså like etter at den andre aktøren hadde kastet kortene, enda de var noe sånt som 7 personer som drev sin o-side (hvilket gjorde meg usikker på om kun 1 person ville greie dette (men det var ubegrunnet "frykt"), og o-sporten var i ferd med å havne på bar bakke på Internett). En rask telefon fra Sverige og over til en dyktig webvenn senere så var OPN.no-eventyret i gang. Grunnen til at jeg velger å nevne dette med det store økonomiske bidraget er at jeg så sent som for kort tid siden opplevde en henvendelse (mail, og de kommer gjerne om natten den typen mailer) som hevdet at OPN.no var et nettsted opprettet og videreført for å bli rik på bekostning av andre. Det er som man skjønner en del kunnskapsløshet også blant o-løpere.

Uansett, 3 millioner kroner er mye, ekstra mye er det med tanke på at det tilsier at med for eksempel 35% skatt så må man som arbeidstaker først ha tjent 5 millioner kroner (det er noen årslønner for å si det mildt). Det er med andre ord store summer som har rent ut på OPN.no, og jeg pleier å tenke at i stedet for torpet i Sverige, eller en flott hytte i fjellet, så ble OPN.no vår hytte (og da samtidig takk til gode venner som allikevel har tatt oss med til fjells og gjennom det gitt oss flere fine hyttedager). Det er heller ingen tvil om at det også er mange andre som yter mye til en idrett som orientering, både hva gjelder tid og penger, men jeg blir nok stående som en av få i o-historien som sier fra seg 6 år (årene 2005 til 2010) med god årslønn for å jobbe tilnærmet gratis for en idrett. Fra 2011 og frem til mai 2016 har det også blitt sine timer, men da har jeg hatt lønnet arbeid ved siden av. Og om noen lurer, jeg hadde gjort det samme om igjen i en lignende situasjon, så jeg gråter ikke, men om man har begrensede analytiske evner så er det ingen god øvelse å beskylde andre o-løpere for å støtte o-idretten for egen vinnings skyld (i hvertfall ikke gjennom anonyme e-poster om natten).

Storhetstida og gullalderen for OPN.no var fra november 2004 og frem til juni 2011. Men allerede etter at spleiselaget ble faset ut i 2005 startet jeg arbeidet med å få på plass modeller hvor Norges Orienteringsforbund (NOF) tok et større ansvar. Derfor var det ekstra hyggelig at de grepene jeg gjorde rundt 2009/2010 og en telefonsamtale jeg faktisk tok fra OL-byen Lillehammer i mars 2010 førte til endringer. Resultatet ble at en kar fikk drømmejobben som heltidsengasjert husskribent hos O-forbundet for å følge opp deres nettside. Dessverre er vedkommende pålagt å skrive med påholden penn og NOF er nyhetsmessig dessverre ekstremt opptatt av eliten, og beklageligvis lite opptatt av grasrota som finansierer det hele, men dette kan endre seg over tid (tross alt har NOF bare hatt denne funksjonen i rundt 6 år, men med tanke på hva en slik stilling koster fellesskapet bør de helst justere kursen ganske raskt).

OPN.no prosjektet var egentlig da i etterkant av VM i Trondheim høsten 2010 i posisjon for å kunne si at "Oppdraget er utført". Men så opplevde vi rundt den samme tiden (både før og etter) at den utøvende ledelsen i O-forbundet gjorde mye merkelig og påførte o-sporten skader gjennom feilvalg og mangelfulle beslutningsgrunnlag overfor styret, og dette var også en periode med tildels underskudd og sponsorer som valgte å hoppe av karusellen.

I stedet for å "slukke lyset" for OPN.no ble det derfor nødvendig at nettavisen Orientering på nett - OPN.no tok samfunnsansvar, slik media skal gjøre, og dreiet over til å øke fokusen på det jeg vil kalle mere politiske oppslag. Målet med dette var blant annet å få fjernet Nordic Tour (den svært dyre elitemønstringen som selv toppløperne ikke ønsket å delta i og som ble presset gjennom av noen få rike nasjoner, og som naturlig nok floppet, og som dessverre ble brukt som brekkstagn for å legge ned institusjonen Nordisk Mesterskap), fase ut det kostnadskrevende storskjermprosjektet som ikke passet inn i orienteringsidretten, få bort unødvendige arenarundinger (skogens idrett skal foregå i skogen og ikke være terrengløp rundt et jorde eller en asfaltert plass (det er en annen idrett som tilbyr denslags)), få tilbake o-sportens hovedøvelse, langdistansen, i terminlista.

Alt dette har OPN.no med gjentatte oppslag, lederartikler, kommentarer, et åpent, ærlig og tydelig diskusjonsforum med mere bidratt til at er ryddet av banen. Fortsatt vil vi nok se arenarunding og storskjerm fra tid til annen, for i noen slike situasjoner hører dette hjemme og har sin naturlige og rettmessige plass (Tiomila, Jukola og kanskje VM (men helst ikke i VM, la løperne ha løypa si i skogen, det er i skogen vinnere kåres). Men husk at for bare noen få år siden måtte norske eliteløpere reise til Sverige for å få løpt langdistanseorientering. NOF neglisjerte plutselig sportens viktigste og mest tradisjonsrike distanse, ingen skjønte noe av de "strategiske grepene", men som mye annet ble ting trumfet gjennom på sentralt hold. Vi opplevde også flere norgescupløp og nasjonale mesterksap på jorder og industriområder rundt om i Norge, hvor det ble brukt kanskje så mye som 100.000 kroner per gang (muligens enda mere) på en storskjerm i et hjørne, og det som kunne vært gode løyper langt til skogs ble skjemmet av flere kilometer terrengløp fordi at løperne absolutt skulle løpe gjennom et folketomt jorde. Slikt er greit som en test én eller to ganger, men når man umiddelbart ser at det lille som er av publikum vender ryggen mot storskjermen og heller ikke ser i retning av løperne som er inne til runding, da må slike prosjekter stoppes før det går prestisje i dem. Dessverre rakk det å gå prestisje i storskjermprosjektet fra sentralt hold, men vi har også lykkes i å fase bort det. I 2012 var det for øvrig millionunderskudd i NOF-regnskapet og det var viktig at både grasrota og media (OPN.no) presset på for å gjennskape sportens opprinnelige retning.

Ovenstående har vi heldigvis fått arbeidet bort fra norsk og internasjonal orientering gjennom hardt arbeid de siste 5-6 årene. I den forbindelse en stor takk til de av dere som har kjempet på for den jordnære linja. Orientering er en nøktern idrett og en annerledes kultur. Den trekker til seg folk som ikke er så opptatt av at ting skal være så "fancy", da sier det seg selv at glitter og fjas ikke hører hjemme i skogens idrett.

Noe har vi derimot ikke lykkes med. Forbundsbyråkratiet er fortsatt for stort, for dyrt og for lite effektivt (selv om det etter påtrykk har blitt redusert). NOF fortsetter også dessverre sin linje med å trekke unge talenter ut fra sine lokale miljøer og vekk fra deltakelse i løp i nærområdet, for og heller sende de på dyre reiser Europa rundt. Resultatet er at de lokale ungdoms- og juniormiljøene forvitrer og de som sendes på spesialsamlinger og "liksom-mesterskap" langt unna for ungdommer og juniorer blir proppmette lenge før de når senioralder.

Vi har heller ikke lykkes med å få til en dreining rundt arrangørskatten og løpsavgiften. Den er nå på ekstreme 30 % arrangørskatt, eller 43 % påslag som løpsavgift. Her snakker vi altså om skyhøy skatt og avgift på dugnad, og dette er skatter og avgifter uten noen form for bunnfradrag og med innslag allerede fra første krone dersom startkontingenten er på 30 kroner eller mere. På ettervinteren 2016 byttet O-forbundet president. Vedkommende president (før han ble president) ga i sin tid sitt etternavn til utvalget som gjorde de siste stramminger av avgiftsskruen. Hva som skjer fremover er ikke godt å si, men den formelle motstanden mot skattetrykket sentralt hold har lagt på grasrota er stadig økende. Og som en kar sa til meg "Vi kunne ikke gjøre dette mot presidenten nå på hans siste O-ting", kan tolkes som et håp om at noe vil skje ved neste korsvei. De som er tilhengere av 30/43 prosent avgift (uten bunnfradag og må så lavt innslagspunkt som 30 kr) bør samtidig spørre seg; "- Dersom dette er en god idé, hvorfor er det ingen andre idretter eller andre deler av samfunnet som skatter sine egne så hardt?".

En tredje ting hvor det står igjen arbeid, det er å få til en fungerende terminliste. Det er fortsatt slik at det er altfor mange fine og attraktive helger om våren og høsten med altfor mange tomme felt i terminlista. Orienteringsløpere er flinke til å arrangere trappeløp, sykkelritt, ribbemarsjer, turrenn, maratonstafetter, terrengløp og gud vet hva. Men dette tapper o-sporten for dugnadskrefter i stor stil, hvilket gjør at det blir mindre tid, ork og energi igjen til både utøvende orienteringsaktivitet og til arrangering av orienteringsløp og arbeid med rekruttering, kart osv.

Det er også synd at o-sporten fortsatt er en lukket idrett. Beslektede idretter som langrenn, sykling og mosjonsløp er fullt og helt åpne for det store mosjonsmarkedet, og det med stor skusess, der hvor orienteringen dessverre fortsatt tviholder på lukkethet. Men det er naturlig at det også på dette området blir endringer, men konservative o-ledere trenger modningstid.

Kort oppsummert er de viktigste utfordringene per nå som følger:
* O-forbundets ressursbruk må stå i forhold til idrettens størrelse og inntektsgrunnlag og NOF må rendyrke sin rolle som servicetorg overfor grasrota, med noe landslagsaktivitet ved siden av.
* Skatter og avgifter ved arrangering av orienteringsløp og deltakelse i o-løp må over på et bærekraftig nivå. Enten flatt på 10%, eller en mer differensiert modell fra 0 (null) til 20%.
* Det må investeres langt mere tid og krefter i å etablere en fungerende og fyldig terminliste hvor de lokale orienteringsløpene står i fokus.
* O-sporten må åpnes opp for alle slik at ikke orienteringsløpene forblir lukkede slik som de er per i dag. Man kan ikke få noe i en lukket hånd, og med lukkethet får man forvitring.
* De ekstreme startkontingentene vi ser i nasjonale mesterskap, 600 til 800 kroner selv for juniorløpere er også svært upassende. 5-mila på NM i langrenn koster til sammenligning rundt 165 kroner. Denne biten må det også tas tak i.

Uansett, som man ser lenger opp har nettavisen Orientering på nett - OPN.no for øvrig lykkes med mye under sine 5-6 år "på overtid", selv om noen opplagte utfordringer står igjen for å skape en moderne orienteringsidrett. 

Vi skal ikke ta æren for alt dette, for det er grasrota som driver idretten fremover, men kanskje har OPN.no bidratt til å motivere noen til å ta de nødvendige diskusjonene i klubbmiljø, på kretsplan, på forbundskontoret, på tinget med videre. Og som OPN.no har påpekt siden starten;

Det avgjørende for enhver idrett, og spesielt en idrett som orientering, som er uten drahjelp fra riksmedia, det er at lokale ildsjeler skaper lokal aktivitet som igjen fører til synliggjøring i nisjekanaler og hos lokale medier. I dette bildet er forvaltningen, altså det sentrale leddet, i vårt tilfelle NOF, bare til nytte dersom de stiller opp og understøtter den lokale aktiviteten og setter sin funksjon som et servicetorg overfor de som skaper verdiene foran andre funksjoner. I motsatt fall er de til bry og heft og i veien for de gode løsningene.

Det handler altså om at det sentrale leddet må vanne de riktige blomstene. Det var noen år Norges Orienteringsforbund ikke evnet å se dette, men pratet i store ord om fett flesk og hårreisende mål og hvordan det skulle risle ressurser nedover i systemet, mens alle så at støvsugeren sugde feil vei.

Nye koster koster annerledes, heldigvis. Orienteringsforbundet har fått ny utøvende ledelse, en ledelse som etter min erfaring evner å lytte, som ikke er redd for en god og/eller nødvendig meningsutveksling, som ikke gjemmer seg for media og som i større grad forstår at verdier skapes nedenifra.

Kanskje kan Norges Orienteringsforbund igjen få posisjonen som et viktig og godt fyrtårn og en god ledestjerne med godt omdømme overfor resten av o-bevegelsen, slik vi husker det fra tiden da orienteringsidretten ble bygget stor gjennom 50-, 60-, 70- og 80-tallet!

Orienteringen som utøvende idrett er også igjen på vei til å bli skogens idrett fullt og helt, slik den skal være, noe ikke minst løypene fra Norwegian Spring og deres SOLrenningen viser i tydelighet (men også en rekke andre løp den siste tiden). Der kåres vinnerne langt unna samlingsplass, godt inne i skogen. Det er nettopp dette vi o-løpere elsker, ellers hadde vi jo falt for en annen idrett fra starten av. La oss derfor rendyrke orienteringens egenart og igjen bygge den stor gjennom å sette orienteringsløpet og den gode opplevelsen der i sentrum.

Nå er tiden inne for å si at prosjektet Orientering på nett - OPN.no er vel blåst. På reisen har jeg blitt kjent med et univers av flotte og hyggelige orienteringsløpere i alle aldre og på alle nivåer jeg ikke kjente før november 2004 og som jeg nok ikke hadde blitt kjent med om det ikke hadde vært for OPN.no. Mange har også gitt fine bidrag til drift og innhold av dette nettstedet og/eller kommet med heiarop, motiverende ord og positive tilbakemeldiger - Tusen takk til dere alle!!!

Ønsker dere alle lykke til videre!
O-hilsen Geir Nilsen - Orientering på nett - OPN.no

VEGARD RUTTENBORG TIL TOPPS I DET 10 KM LANGE TORDENSKIOLDLØPET

Oppskriften er enkel, delta i terrengløp, gateløp og langløp på ski, slik bygger du kapasitet og blir en bedre utøver av skogens idrett, orienteringen. OPN.no har predikert dette opplagte bildet i mange år, og heldigvis ser vi stadig oftere smarte orienteringsløpere som harmonerer med rådet fra nettavisen OPN.no, altså at de kombinerer sin satsing på orientering i skog og mark med kapasitetsbygging i friidrett og langrenn. Vegard Ruttenborg er en slik smart o-løper, tirsdag kveld deltok han i Tordenskioldløpet over 10 km, blant 1.230 deltakere. Og navnet på den suverene vinneren, ja, det er Vegard Ruttenborg, med fartstid fra o-miljøene i grasrotklubbene Toten-Troll, Gjø-Vard og Løten.

SØKELYSET PÅ IDRETTSLEDERNE FORTSETTER

En tidligere utgave av Pinseløpet Kongsberg. Arrangørfoto.

Pinseløpet på Kongsberg nærmer seg

- Vi håper at så mange som mulig kommer til Kongsberg og deltar på denne O-festen sammen med oss, forteller Atle Wøllo til nettavisen OPN.no på vegne av arrangørene i Kongsberg Orienteringslag foran helgens dyst i Buskerud.

DÆHLI BEST PÅ BESSERUDETAPPEN

O2-dyrenes etappe i Holmenkollstafetten er kjent for å være det seige strekket opp forbi Besserud. - Magne Dæhli fra FiK Ren-Eng var raskest på 7. etp opp Besserud, delt med 3 andre, lyder et tips til nettavisen OPN.no nå mandag formiddag. 

Utsnitt av kartet fra verdenscupsprinten i Polen 2016.

STORM ETTER VERDENSCUPSPRINT - SKULLE NOEN VÆRT DISKET FOR URENT TRAV??

Se nøye på kartet - Noen lukter diskfelle - Noen lukter snarvei - Noen skal etter sigende ha brukt snarvei - Har de gjort noe galt? - Og ble de disket? - Som så ofte før er løpere, ledere, arrangører og andre forvirret etter en sprint?

KOMMENTAR: HOLD FAST - DISKBONANZA I NM SPRINTSTAFETT - 96 LØPERE DISKET

Kommentar - Rett fra kompasshuset

Søndag var det NM i sprintstafett i orientering. 24 lag á 4 løpere (96 personer totalt) opplevde å måtte reise hjem fra arenaen i Bergen med diskvalifisert bak navnet sitt og bak klubbens navn. Ikke rart om selv sprintfantastene omsider innser at sprinten i sin nåvårende form fungerer bedre som selskapslek enn som mesterskapsøvelse.

NM-GULL TIL BÆKKELAGET

Kvartetten fra Bækkelagets Sportsklub viste at de ikke er å spøke med. Søndag sikret de seg NM-gull i stafettorientering.

FROLLØPERNE HERJET OGSÅ I VÅRLØPET STJØRDAL

Det er ikke greit å være orienteringsløper i Trøndelag når Frol IL mønstrer skuta, hvilket de gjør ofte, for der i gården innser man tydeligvis viktigheten av synlige eliteløpere og de viser samtidig en bred forståelse for at den beste treningen man får er gjennom deltakelse i konkurranser, men nok om det. Tilbake til Vårløpet i Stjørdal. Der ble det trippelseier i herrenes hovedklasse til nettop Frol IL. Aller øverst på pallen kom Martin Vister etter å ha brukt 32:56 på 4,9 km. Klubbkamerater og VM-løpere slo følge med ham opp på pallen. For å fullende festdagen i arrangementet til Stjørdals-Blink Orientering kapret Frol-gjengen også seieren i D21 sin 3,7 km lange løype gjennom Mathilde Rundhaug. 

ODALSLØPET GA SEIER TIL GJESSING OG RUSTAD

Det var løpere fra Vang OL og Raumar Orientering som bet best fra seg da grasrotklubben Odal OL - Orientering søndag inviterte til postjakt i Odalsløpet. Ingvild Gjessing hadde ryggen fri med 3 minutter og 20 sekunder i damenes 4,3 km lange oppgjør. Eirik Rustad på sin side henviste konkurrentene 90 sekunder lenger bak i køen i guttas 4,7 km.

ASKERLØPET MED LIND, NYBRÅTEN OG WELTZIEN I MANESJEN

Anne Johanne Lind og IL Tyrvings Jim Øystein Nybråten var best i de såkalte hovedklassene i Askerløpet søndag. Mens den tidligere VM-løperen Audun Weltzien, også han fra IL Tyrving, på sin side viste klasse blant løperne som benyttet seg av Direkte-tilbudet fra ildsjelene i Asker SK.

Marianne Andersen med sin sølvmedalje på VMs langdistanse i Trondheim 2010. Foto: Kirsti Kringhaug/OPN.no.

NM-GULL: MARIANNE ANDERSEN HAR JOBBET SEG TILBAKE - IGJEN PÅ TOPP

Hun har kjempet og kjempet, på tålmodig og langsiktig vis. I helgen kom nok en bekreftelse på at storløperen Marianne Andersen er på rett vei mot verdenstoppen igjen. Et suverent, men allikevel knepent, NM-GULL havnet i lommene til utøveren fra Buskerud

LIGAVINNER LØP MED ELG - FIKK PINNE GJENNOM SKOEN

Dramatisk da ligafinalen av skogens idrett ble gjennomført for verdens beste o-nasjon søndag.

NØRBECH OG WELTZIEN HJALP IL TYRVING TIL GOD PLASSERING I HK-STAFETTEN

IL Tyrving er kjent for å ha mange sterke orienteringsløpere, lørdag akslet i følge lagoppstillingene to av disse startnummer for klubben under Holmenkollstafetten. Det bidro til en solid plassering i herrenes eliteklasse.

SISTE VEIVALG I HØYRE MARG BETYDELIG OPPGRADERT

Den populære seksjonen "Siste Veivalg", sentralt plassert høyt oppe i høyre marg her på nettavisen OPN.no, med kart, løyper og veivalg fra orienteringsløpere, er vesentlig strammet opp og en rekke nye utøvere er lagt til. Du finner seksjonen ut i høyre marg, rett nedenfor bolken med "Leserkommentarer" og overskriften er "Siste Veivalg". PS! Vær obs! på at datoene kan være litt hulter til bulter og at det hender det plasserer seg noen "gamle" datoer i øvre del foran de ferskeste kartene. Derfor lurt å scanne litt nedover i opplistingen i jakten etter siste kart, løyper og veivalg.

NY ANNONSEPLASS PÅ OPN.NO

For å følge opp interessen etter å annonsere på nettavisen OPN.no er det til orientering fra fredag innlemmet en ny lokasjon, denne har en attraktiv plassering for både lesere og annonsører i form av at den er plassert som et god blikkfang på forsiden, mellom nyhet nummer 2 og 3

O-SPORTENS RÅESTE LØPERE - DE ER Å FINNE I FOSSUM OG FREIDIG

39 juniorjenter og 45 juniorgutter hadde torsdag et rent løpeoppgjør, i regi av Orienteringsforbundet (altså ikke et tiltak fra Friidrettsforbundet som man kanskje kunne tro). Det er litt uklart hva formålet egentlig var, men trolig mener NOF det er et poeng å måle hvem som er de råeste utøverne når "postene ikke står i veien". Og som OPN.no har påpekt mange ganger; Det er både viktig og nyttig at de som ønsker å bygge kapasitet stiller i skirenn om vinteren og i terreng- og gateløp om sommeren (egentlig rart NOF ikke stiller dette som et krav med tanke på de enorme ressursene som brukes på såkalt talentutvikling og dyre reiser for unge løpere fra sentralt hold). De største råskinnene med joggesko på føttene, blant juniorene, heter etter torsdagens test Hæstad og Eidsmo. Navnene har du garantert hørt tidligere, for deres opphav herjet også i storhetstida og gullalderen rundt 80-tallet. Uansett, unge og talentfulle Victoria og Håvard, var henholdsvis 21 og 11 sekunder foran raskeste utfordrere (også de med gode gamle o-navn i ryggen).

IKKE SKULK DUGNADEN - DU BLIR GLAD AV DEN

– Det å delta på dugnadsarbeid er tett kopla til glede, lyder budskapet. Så da er det bare å kaste seg ut i dugnadsdansen og finne lykken i livet:

OSLO CITY CUP - FINALE OG SAMMENLAGT

Nettavisen OPN.no har mottatt flere tilbakemeldinger etter at vi i vår omtale av selve finalen i Oslo City Cup forleden dag fokuserte på de flotte prestasjonene til Anne Johanne Lind og Håvard Haga. Flere har ment at også andre navn burde løftes frem i lyset. Dette er vi enige i, men OPN.no's ressurser er ikke i samme gate som den NOF-finansierte siden til forbundet og den andre NOF-støttede private o-siden (derfor må de aktørene ta ansvar for det mere dyptgående stoffet, hvilket det får være opp til leserne å avgjøre om de faktisk gjør eller ei). OPN.no må på sin side av naturlige årsaker kun nøye seg med å skrape i overflaten, men vi ser av de hyggelige besøkstallene at også dette er det mange som setter stor pris på at vi gjør. Tilbake til Oslo City Cup; Lind og Haga viste klasse, men det var det også mange andre som gjorde, både i finaleløpet og i jakta etter gode sammenlagtplasseringer, og som gjerne kan få publisitet. Disse navnene er å finne via arrangementets nettside. Alt om OCC-finalen 2016 og de andre løpene i cupen finner du på hjemmesiden til Oslo City Cup, bare klikk på denne linken

EIKERLØPET VUNNET AV SØRENSEN OG NØRBECH - FORTSATT PEN FART PÅ VOLDEN OG THON

631 løpere tok torsdag del i Eikerløpet hvor Morten Berglia hadde lagt løyper på skogens premisser. Med kilometertid på 5 minutter og 52 sekunder plukket Torgeir Nørbech de 17 postene i den 5,3 km lange løypa som var KM mellomdistanse for Buskerud. Nørbech er for tiden på utlån til en klubb utenfor fylket, IL Tyrving, og gikk således glipp av KM-gullet, men den tok en sterk franskmann hjemmehørende i Kongsberg OL hånd om. I herrenes hovedklasse viste den tidligere stormesteren Øyvin Thon fra Kongsberg OL at han ikke har glemt postjaktens kunster. I damenes hovedklasse gikk seieren til raske Malin Sørensen med 36 sekunders margin. KM-gullet gikk til Konnerud ILs Therese Haare, mens den tidligere toppløperen Brit Volden, også hun kongsbergløper, kapret en KM-bronse.

OPPSAL ORIENTERING BEST I BY'N

Tradisjonsrike Kvist-Kvaset, der hvor startskuddet avfyres etter kvistknekkmetoden, og Ås IL er arrangør, ga torsdag seiersrus til Oppsal Orientering fra Oslos østkant. Ikke bare vant klubben H17 med 4 minutter, men de ydmyket konkurrentene gjennom å ta dobbeltseier. Blant damene var det studentmiljøene som kunne juble. Ås NMBU Orientering vant nemlig med et hav av tid. Verdt å merke seg er også lagoppstillingen til det spreke askerlaget på 9. plass i H17

FINALESEIER TIL LIND OG HAGA MED STORE MARGINER I OSLO CITY CUP

De sterke løperne Anne Johanne Lind og Håvard Haga, begge flasket opp langt bortenfor storbyenes storklubber, viste i finalen av Oslo City Cup tirsdag kveld verdien av grasrotas nøkterne og maurflittige arbeid med talentutvikling. Både Anne Johanne fra Indre Østfold OK og Raumar-mannen Håvard vant finaleetappen med soleklare marginer (ps! det presiseres at disse to løperne vant selve finalen, men ikke Oslo City Cup totalt, grunnet deltakelse i kun 3 løp):

VESTFOLD VÅRCUP NR 4 UNNAGJORT

Jaktet poster tirsdag kveld, slik endte det hele:

SLIK ENDTE SPRINTSTAFETTEN I VC-POLEN

Rapporten har tikket inn, ved denne korsvei ble det ingen tur opp på seierspallen for Norges miksede lag.

ORIENTERING I GODT SELSKAP - INNE BLANT 3.217 RESULTATLISTER

Holdes inne i varmen blant beslektede idretter takket være massiv dugnadsinnsats.

DENNE MÅ DERE SE - LISTA MED PÅMELDTE I KM-KLASSEN H17 I EIKERLØPET

Ord blir overflødige - Og fortsatt er ikke endelig frist ute. Løypelegger er for øvrig verdensmester Morten Berglia.

KVAAL ØSTERBØ PÅ HUGGET I VC-POLEN

Lundanes, Kaas og Dæhli valgte bort verdenscupsprinten i helgen, men Øystein Kvaal Østerbø sa ikke nei da han ble budt opp til polsk dans, og den tidligere Wing-løperen kvitterte ut på meget pent vis:

TRIPPEL TIL FROL I BLÅVEISLØPET

Frol IL viste igjen, nå under Blåveisløpet søndag, hvilken klubb som er sjefen i Trøndelag. I herrenes hovedklasse kapret Paul Sirum seieren og fikk med seg to klubbkamerater fra Frol opp på pallen. Hos damene ble det blanda drops gjennom tre ulike klubber på seierspallen. Aller best var Ida Lindkvist.

HAUSKEN OG OHLSSON TOPPET SPRINT-KM

Richard vant med 1 sekund, mens Anne Margrethe hadde ryggen fri med 36 sekunder da Folloløpet søndag også telte som kretsmesterskap i sprint for o-kretsen Akershus og Oslo.

AHLBÄCK OG GLØERSEN BEST I KM FOR TELEMARK OG VESTFOLD

Skjærgårdsprinten 2016 søndag inneholdt KM for Telemark og Vestfold. Gjesteløpere fra henholdsvis Fossum IF og Bækkelagets SK ydmyket de lokale superheltene ved denne korsvei. 

ARNEVIK OG STRÆTE VANT RINGERIKSKARUSELLEN

Et realt jobbeterreng var hva Fossekallen IL serverte i åsen vest for Hensmoen søndag 1. mai. Men Lars-Inge Arnevik og Kjersti Stræte viste at de behersker også dette.

KM-GULL TIL MARIANNE ANDERSEN OG JON NILSEN

Den ene vant med over 2 1/2 minutt, den andre med 3 små sekunder.

VÅRLØPET VUNNET AV HAUSKEN OG SØRENSEN

I relativt fyldige hovedklasser med henholdsvis 26 deltakere blant damer og 64 hos herrene gikk klubbkameratene Anne Margrethe Hausken Nordberg og Øystein Sørensen soleklart til topps i et særdeles guffent vårvær da Vårløpet ble arrangert av Kolbotn og Skimt OL lørdag like sør for hovedstaden. Anne Margrethe og Øystein var henholdsvis 1:53 og 1:47 foran nærmeste utfordrere.

LUNDANES SLO AN TONEN PÅ NORSK JUBELDAG I VERDENSCUPEN

Olav Lundanes vant, fikk følge av en annen nordmann opp på verdenscuppallen, så ble det i tillegg 6. og 7. plass. Ikke rart det jubles på en slik fin vårdag.

RAUS TILDELING TIL IDRETTEN FRA HØYRE OG FREMSKRITTSPARTIET

Kulturminister Linda Hofstad Helleland fra Høyre delte torsdag ut store summer til idretten. – Friluftsliv er det beste lavterskeltilbudet for å få folk ut i frisk luft, sier hun.

FULL BAKLID-FEST I BUSKERUD-KM

Baklid-navnet markerte seg noe voldsomt under Buskerud sitt KM i sprintorientering ved Drammen torsdag kveld. Baklidene var best i begge hovedklassene.

SKAL SATSE ÉN MILLIARD

- ... vi kan starte en byggeprosess ganske raskt, hvis vi får penger.

Torgeir Nørbech aller først til veksling etter 1. etappe i 10Mila et tidligere år. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

NØRBECH MOT THON I BUSKERUD-KM - BERGLIA LEGGER LØYPENE

Sterke kort som Torgeir Nørbech og Anders Tiltnes, begge fra IL Tyrving, er blant de påmeldte til Buskeruds kretsmesterskap over mellomlang distanse.