TATT GREP FOR Å REDUSERE SPAM OG SJIKANE I O-SPORTENS DEBATTFORUM HER PÅ OPN.no

OppdatertOrientering på nett - OPN.no - Er o-sportens eneste åpne debattforum, et sted hvor meningsutvekslinger skjer i åpent lende, det er nettopp det som er det beste for å bringe skogens idrett fremover.

Dessverre er det enkelte (riktignok svært få), som misbruker denne åpenheten til å poste såkalt spam og sjikane, også kjent som trolling. 

Enkelte debattanter har ved flere anledninger blitt minnet på hvilke rutiner vi har av hensyn til et godt ordskifte, uten å tilpasse seg disse rutinene. Vedkommende dette gjelder vil derfor fortløpende bli slettet da gjester som oppfører seg på uønsket vis ikke er velkomne inn i forumet.

Vi har ellers nå i dag, onsdag 19. desember 2018, også lagt ned noen timer og tatt noen grep for å redusere tilfanget av uønskede posteringer. Om dette er nok gjenstår å se, vi håper det beste av hensyn til hva o-sporten fortjener.

Samtidig presiseres det at på OPN.no er alle meninger tillatte. Meningspoliti er det andre aktører som er og berøringsangst er det også de andre som har, slikt har vi ikke på OPN.no. 

Men det ligger i bunnen at det må være en respekt og god tone i debattene. Tross alt er primærfokus at vi i fellesskap løfter orienteringsidretten opp og frem, det gjøres best gjennom konstruktive innspill.

Benytter anledningen til å gi ros og en stor takk til de mange gode innleggene som postes på OPN.no. Innleggene blir lest og over tid ser vi også at de blir tatt til følge ute i grunnfjellet, på grasrota, i klubber, i kretser og hos vårt sentralledd, Norges Orienteringsforbund - Stå på videre og hold trøkket alle sammen!


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler