Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

KOMMENTAR: SESONGEN 2018 – DETTE BLE REGNINGANå det gjelder verdens fineste sport, skogens idrett, så er det enkelte aspekter som ikke er til å forstå, felles for de alle, aspektene altså, de som ikke er til å forstå, er at de befinner seg på det administrative planet. 

Det ene er at det ikke er til å forstå at ikke alle voksne o-løpere betaler sin egen startkontingent. Spesielt i en idrett hvor utdannelsesnivået og lønnsnivået er så høyt som i orienteringen.

Hva tror dere for eksempel en gjennomsnitts familieinntekt med ingeniører, økonomer, næringslivsledere, byråkrater i ledende stillinger osv. er i klubber som Nydalens SK, IL Heming, Fossum IF og IL Tyrving? Snakker vi 1 million, 2 millioner, 3 millioner, ja, det gjør vi, og i flere tilfeller også høyere enn dette.

Dette gjelder heller ikke bare nevnte klubber fra Oslo Vest og Bærum. Den jevne orienteringsløper har svært god, ryddig og romslig økonomi.

At orienteringen da skal tappes for noen hundrelapper fordi at Kari i D50 og Ola i H45 liksom ikke skulle ha råd til å dekke sin egen startkontingent, samtidig som de er bemidlet nok til å bruke ubegrensede summer på å realisere seg selv på områder ellers i livet, ja, det er en gåte, en stor gåte.

På dette punktet må klubbene derfor gjøre en dreining. Stopp den massive støtten til rike med høy familieinntekt, vri pengene over på rekruttering, kartarbeid og andre tiltak som skaper vekst for o-idretten gjennom å la det som i dag er subsidier til voksne bli i klubben. 

HVOR ER BETALINGSKNAPPEN?
Det andre i denne omgang er noe som også er totalt umulig å forstå. Det er så umulig å forstå at vi gang på gang tenker at det må være en knapp bortgjemt et eller annet sted som vi rett og slett ikke ser.

Det vi tenker på er Eventors betalingsknapp. 

For når nevnte Kari og Ola melder seg på til et løp, så er det så vidt vi fortsatt registrerer enda ingen mulighet til å betale startkontingenten selv direkte ved påmeldingen. Fordelene er mange, arrangørklubben får pengene mye raskere inn, betalingen er oppe og avgjort der og da, det blir i forlengelsen av det mye mindre byråkrati med mere.

Nei, dette er noe da en oppmann i en klubb skal sitte og knote med. Så skal det lages lister hvor det sendes ut regning til klubbens løpere over ubetalt startkontingent. Så skal den enkelte løper gå runden via nettbanken. 

Hallo, vi lever i 2019 - Hvordan kan sentralleddet da forsatt mene at dette er god tidbruk. Det blir stadig færre varme hender i orienteringssporten. De ildsjelene som er igjen bør vel da bruke tid på noe som skaper vekst og velstand for skogens idrett, ikke sitte der med papirer og unødvendig byråkrati.

OPN.no-prosjektet har gang på gang opplevd at der vi utfordrer museumsvokterne og feilvalgene som er tatt, så får vi vridd ting inn på rett spor, men det må gnages, bores og terges i noen år før det skjer noe.

Derfor ovenstående gjentakelse av ting vi tidligere har påstått flere ganger. Vi er trygge på at betalingsknapp vil komme, byråkratiet henger bare sånn cirka 10-15 år på etterskudd, så det kommer, i tillegg har vi erfart at stadig flere klubber innfører at voksne løpere betaler sin egen startkontingent. Ting ordner seg med andre ord, det går bare så fryktelig sakte.

TILFØRER KLUBBENE OG O-SPORTEN FRISKE KRONER
Med tanke på å ta regninga sjøl, så har det heldigvis vært slik i Viul Orienteringsklubb - Kartlofferne helt siden starten, det i seg selv er en motivasjonsfaktor for å løpe for denne klubben, selv om Viul i utgangspunktet ikke er en løperklubb, men mere en klubb for de som ønsker å ta ansvar på annet vis.

I går dumpet regninga for 2018 ned i redaktørens mailboks.

Utenom to løp i Danmark og ett i Finland så ga tidsklemma rom for påmeldinger til 10 løp forrige år, riktignok programhelt i det ene, men gjennom hyggelig dialog med arrangøren ble løypa løpt senere på året.

Dette er oversikten (som man ser, selv om produktet som leveres er det samme (en løype i en skog på et godt kart), så er prisingen høyst ulik):
Kløftefossløpet kr 140 
Eikerløpet kr 150 
Ringeriksløpet kr 150 
Nydalten kr 160 
Pinseløp 1 kr 200
Pinseløp 2 kr 200
Knut Valstad kr 170 
Jonsokløpet kr 120 
Rond kr 150 
Veteranmesterskapet kr 220 
Blodslitet kr 315 
---
Sum totalt kr 1.975,- (friske midler som da tilføres skogens idrett, orienteringen og vi ser i denne omgang bort fra den innbakte avgiften på 43% som drukner i byråkrati).

KRYSSER FINGRENE FOR FORTSETTELSEN
Måtte også 2019 gi oss alle deltakelse i noen orienteringsløp og ikke minst mange glade barn, ungdommer, seniorer, veteraner og rekrutter i alle aldre ute i løypene - Samtidig godt nytt år, kjære O-venner!


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler