Utsnitt fra innbydelsen til 2-mila i regi av Asker Skiklubb. Gul pil lagt på av OPN.no.

ARNTZEN GIR OPN.NO FIN GRATISREKLAME I INNBYDELSE TIL LØP

Det gjelder å spille hverandre gode - Takk til Arntzen for god drahjelp i så måte!

REISEBYRÅET PÅ ULLEVÅL STADION SENDER 17 LØPERE TIL SPRINTLEK I TSJEKKIA - GRASROTA BETALER

Feilvalg og gale prioriteringer går som en rød tråd gjennom o-sportens sentralledd, år etter år.

Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

LESERKOMMENTAR: PÅ TIDE MED EN OPPRYDDING I KLASSETILBUDET

Sant nok er O-festivalen Norges største O-løp, men 68 klasser er vel unødvendig mange? Det var f.eks. 12 klasser som hadde under 10 deltakere. Her er noen forslag til forenklinger: