Norge har kanskje 10.000 orienteringsløpere

Kommentar

Dette kommer frem blant meningsutvekslingene her på nettavisen OPN.no. Senest 2020 vil O-forbundet at det skal være 50.000. Veien frem er med andre ord svært lang.NOF-styret bruker begrep som "tidstyv" om media, og har nektet både den nye generalsekretæren og forbundets egen husskribent å svare på konkrete henvendelser fra media.

Tall fra påmeldingssystemet Eventor er blant de mange tingene Norges Orienteringsforbund holder lukket, men nå har kanskje noe kommet ut, via meningsutvekslingen her på OPN.no.

Følgende formidler signaturen "sysadm" i artikkelen "Hvor mange orienteringsløpere er det i Norge??":

Tall fra Eventor, unike personer fra norske klubber som deltatt i minst et løp:
2012: 8998
2013: 9408
2014: 10199


Tallene viser vekst, men siden NOF-styret med president Einar Tommelstad i spissen, blokkerer/nekter kommunikasjon mellom NOF og media må hver enkelt selv vurdere hvilken lit som skal stilles til tallene og informasjonen fra signaturen "sysadm".

Uansett tyder det meste på at det er svært langt frem til NOF-toppenes naive mål om at det skal være 50.000 o-løpere i 2020.

Spesielt naivt er målet med tanke på det aktivitetsødeleggende avgiftsregimet NOF har konstruert, hele 43% avgift, selv på de minste og mest lokale løpene, dersom startkontigenten overstiger 30 kroner, og hvor avgiftene over tid øker og øker, og også ikke minst med tanke på at de 10.199 som nevnes ovenfor ikke trenger å ha deltatt i mere enn ett løp i løpet av et år for å være tellende i "sysadm" sin opplisting.

OPN.no har tidligere antatt at det i Norge er 5.000 som utøver skogens idrett i konkurranseorientering.

Men rett skal være rett, det er en positiv vekst i tallene som vises, noe som kan tas til inntekt for at negative trendlinjer etter årtier med feilvalg kan være i ferd med å snu etter at NOF har tatt inn over seg OPN.no sin mangeårige påstand om at man må dyrke lokal aktivitet og lokale ildsjeler, samt kutte ut kostbart glitter og fjas.

ps! Det hører med å nevne at Eventor er såpass nylig innført at økningen kan skyldes at kanskje flere løp har blitt registrert i 2014 enn i de foregående årene. Dette er blant naturlige oppfølgingsspørsmål for media å stille, men altså slike spørsmål NOF nekter å svare på.

Fotnote
Etter hva OPN.no har blitt informert om av NOFs administrasjon velger NOF-styret og dets medlemmer (president Einar Tommelstad, visepresident Anne-Kari Bakkland, Sondre Sande Gullord, Dag Kaas, Per Einar Pedersli og Kaisa Svergja) etter råd fra PR-rådgiver å ikke svare på henvendelser fra OPN.no. NOF-styret nekter samtidig også den nye generalsekretæren, Lasse Arnesen, samt forbundkontorets husskribent, Ivar Haugen, å svare på henvendelser. NOF-styret har videre stillet som krav at innhold på OPN.no slettes før de selv vil svare på henvendelser og før de gir o-sportens administrasjon (generalsekretær, husskribent med flere) aksept til å svare på henvendelser. Slik sensur fra maktelitens korridorer er naturligvis både udemokratisk og uønsket og ikke noe man skal bøye seg for, følgelige har OPN.no avslått, og dette selv om NOF-styret skal ha innhentet juridisk ekspertise med mål om å stenge nettstedet OPN.no som følge av noen kritiske oppslag og formuleringer.

Hvorfor denne fotnoten
Fotnoten ovenfor er dessverre nødvendig blant annet for å opplyse dere lesere om at NOFs sentrale ledelse har stående mulighet til å la seg sitere, en mulighet de velger å ikke anvende. Dermed ønsker de ikke å benytte seg av tilsvarsretten, verken på vegne av seg selv og/eller på vegne av Norges Orienteringsforbund, med tanke på oppslagets innhold.


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler