Bjørnar Valstad under stafett-NM på Beitostølen i 2010. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Bjørnar Valstad under stafett-NM på Beitostølen i 2010. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Valstad forteller om bankavtalen

Reprise fra 1. juni 2011

Norges Orienteringsforbund fikk på vårparten fast fisk på kroken. Avtale med storbanken DnB NOR ble landet. Her letter Bjørnar Valstad på sløret, men bare delvis, for det var nemlig ikke alle svar han ønsket å dele med OPN.no’s lesere.NB! Dette er en reprise fra 1. juni 2011 - Nå litt over 2 år senere er altså DNB-avtalen generalsekretær Bjørnar Valstad omtalte som langsiktig (5 år) ved veis ende - Se også OPN.no-oppslaget "NOF mister hovedsponsoer".

- Dette er en meget god avtale for orienteringsidretten fordi den er langsiktig (5 år). Avtalen er den mest omfattende samarbeidsavtalen orienteringsidretten har inngått både i økonomi og i muligheter. At Norges desidert største bank ønsker å være med på å videreutvikle og forsterke friluftsbasert aktivitet som turorientering og Finn Fram-dager i samarbeid med orienteringsidretten er utrolig positivt. Dette byr på store muligheter både på kort og lang sikt, forteller Bjørnar Valstad til OPN.no.

- Hva går avtalen ut på?

- Orienteringsidretten skal skape friluftsaktiviteter for DnB NOR. Avtalen er sammensatt og innholder mange elementer som bidrar til å styrke orienteringsidretten ved hjelp av våre basisaktiviteter. DnB NOR ønsker muligheter til å utløse friluftsaktivitet lokalt ved hjelp av Finn Fram-dagen og turorientering. Oppstart av aktivitet vil gjøres etter avtale med den lokale klubben/kretsen.

- Kan du gi eksempel?

- Det kan for eksempel være at en filial i DnB NOR ønsker å få til friluftsaktiviteter for ansatte og kunder. Da kan lokale klubber tilby tur-o-konvolutter og det kan også gjennomføres en egen Finn Fram-dag for bankens kunder og ansatte.

- Hvordan er parallellen til den tidligere Vitalturen?

- Vitalturen var kjempefin, men klubbene ble bedt om å lage noe som "konkurrerte" med deres egen turorientering. I avtalen som nå er inngått med DnB NOR bygges det på turorientering og Finn Fram-dagen. Dette er noe veldig mange klubber har i dag og ønsker å videreutvikle.

- Betyr avtalen med DnB NOR at det må nyansettelser til i O-forbundet?

- De oppgavene avtalen fører med seg i Orienteringsforbundet sentralt løses innenfor den bemanningen vi har i dag.

- Hvordan er økonomien i avtalen?

- Avtalen med DnB NOR er veldig sammensatt, jeg kan ikke gå ut med summer eller øvrige detaljer rundt økonomien i dette.

- Noe må du vel kunne si til leserne av OPN.no?

- Avtalen har et grunnbeløp i bunn. I tillegg tilfører avtalen klubbene økonomi når det løses ut aktivitet i samarbeid med DNBNOR. Dette blir en form for betalt "dugnad". Det er en fremtidsrettet avtale som er enkel å innfri siden den baserer seg på aktiviteter vi allerede har i dag.

- Hva slags summer snakker vi om?

- Hvor mye penger som tilføres klubber som gjør en jobb vil være avhengig av type arrangement.

- Hva betyr dette i kroner og øre for den enkelte klubb?

- Det drypper penger nedover i organisasjonen, så det vil gå en pengestrøm ned lokalt der jobben gjøres.

- Hvorfor kan ikke NOF gå ut med detaljer rundt de økonomiske vilkårene i avtalen. En avtale hvor det blant annet er snakk om at NOF ønsker at klubbers medlemmer skal utføre en jobb for NOF og/eller DnB NOR?

- Det er vanlig praksis i de fleste foretningsmessige avtaler at innholdet i detalj ikke offentliggjøres på nett. Så lenge det er et krav fra vår samarbeidspartner at detaljene ikke skal offentliggjøres, så forholder vi oss til dette. Jeg kan ikke se at orienteringsforbundets praksis på dette området fraviker andre forbund eller organisasjoner. Klubber som blir forespurt om å bidra vil honoreres ut fra oppdragets størrelse. At det er negativt for orienteringsidretten har jeg vanskelig for å se.

- Hva er årsaken til at NOF inngår en avtale som hindrer NOF selv i å kunne opptre med åpenhet overfor sine eiere, medlemmer i norske klubber, og hvorfor hindrer også NOF det samme eierskapet innsyn i avtalen?

- OPN.no har feil innfallsvinkel. Forbundet har ikke undertegnet en avtale hvor vi ikke kan opptre åpent. Vi har faktisk forklart OPN.no's journalist i detalj hvordan avtalen er utformet. Det eneste vi ikke kan gå ut med er eksakte avtalebeløp. Dette er vanlig praksis. Jeg vil også nevne at i henhold til forbundets lovverk har faktisk forbundsstyret delegert myndighet til å inngå avtaler på vegne av orienteringsidretten.

- Beholder Orienteringsforbundet sentralt en andel av betalingen fra DnB NOR for den dugnadsinnsatsen som gjøres ute i klubbene som en del av avtalen, og i tilfellet hvor stor andel?

- Avtalen er sammensatt og det er derfor vanskelig å besvare spørsmålet i detalj. Når vi blir bedt om å skape lokal eller regional aktivitet og vi ber klubbene om hjelp, vil klubben få betalt ut fra størrelsen på oppdraget. For eksempel; dersom vi er så heldige å komme i den situasjon at DNB NOR ønsker å kjøpe ut turorientering til alle ansatte i for eksempel Trondheim, vil dette gå til klubbene som er berørt. Om det er snakk om en Finn Fram dag i Stavanger, vil den klubben som ønsker å arrangere eller integrere et DNB NOR arrangement i et eksisterende Finn Fram arrangement få betalt for dette. Alt etter størrelse på oppdraget og hvem som må være involvert for å gjennomføre det.

Valstad velger å ikke svare konkret på om Orienteringsforbundet beholder en andel av betalingen fra DnB NOR for den dugnadsinnsatsen som gjøres ute i klubbene som en del av avtalen.

- Hva skjer dersom en klubb ikke ønsker å arrangere friluftsdag/turorientering for ansatte og/eller kunder i DnB NOR?

- Dersom en klubb ikke ønsker å gjennomføre aktiviteter i samarbeid med DnB NOR så er de frie til å takke nei.

- Får landslagsløperne noen glede av avtalen?

- DnB NOR vil være med på å forsterke landslagene og ha profilering på ulike arenaer som landslag, Craft Cup (red.anm.: norgescup), Internett med videre.

- Det vil også være prestasjonsbonuser direkte til enkeltutøvere og stafettlag.

- Er du sikker på at dette er en god avtale for alle berørte?

- Avtalen inneholder en stor matrise av aktiviteter hvor det drypper penger nedover i organisasjonen. Så, ja, dette er en god avtale for Norsk Orientering, avrunder generalsekretær Bjørnar Valstad.

---

Norges Orienteringsforbunds hjemmeside


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler