NOF mister hovedsponsor

I denne forbindelse ytrer generalsekretær Bjørnar Valstad på følgende vis om den enorme løpsavgiften på 43 prosent påslag / 30 prosent arrangørskatt uten fradrag som grasrota i o-bevegelsen belastes jevnt og trutt; - Dagens situasjon viser hvor bra det er at vi har en grad av egenfinansiering ved hjelp av et løpsavgift system. Uten et slikt «sikkerhetsnett» ville forbundets aktivitet mot klubbene rammes langt hardere. OPN.no's tilnærming er: Verdier gjør størst nytte der de skapes - La arrangørene selv beholde inntekter fra sine arrangementer.
Mister hovedsponsor, får økonomiske utfordringer

Må gjøre krevende tilpasninger.

Den siste måneden har det kommet frem at DnB ønsker å trekke seg ut av avtalen som hovedsponsor for Norges Orienteringsforbund. Dermed forsvinner cirka en tidel av forbundets inntekter. Inntil ny sponsor er på plass blir det kraftig kutt i forbundets aktiviteter.

- Forbundsstyret behandlet bortfall av DNB-avtale fredag 18. oktober sier Generalsekretær Bjørnar Valstad.

– Selv om dette er snakk om «bare» 10% av inntektene til forbundet, utgjør dette nærmere 25-30% av de frie midlene til forbundet. Samlet sett må vi nok regne med å kutte mellom 2,5 og 3 millioner for å sikre budsjettbalanse i 2014.

Dette rammer forbundet sentralt svært hardt.

- De siste 4-6 årene har vi hatt rammer til å gjøre aktivitet og utviklingsprosjekter utover det som kan regnes som basis forbundsdrift. Men med bortfall av så store andeler av forbundets markedsinntekter blir dette tilnærmet umulig sier Valstad.

Blir det krevende å gjøre tilpasninger?

- Ja det blir krevende. Forbundsstyret må prioritere innretting av 2014 budsjettet før vi kan konkludere med hvor det skal kuttes. Men landslagsaktivitet både for orientering og ski-orientering, samt arenaprosjektet er områder som i betydelig grad dekkes opp av markedsinntekter og som derfor vil rammes hardt. I tillegg er det krevende å se for seg at vi kommer utenom en reduksjon i antall årsverk sier Valstad.

Hva har dette å si for Strategi 2020?

- Kursen ligger fast mot 1% målet og prosessene her går som planlagt! Finansiering av Strategi 2020 og tiltak inn mot klubb er i det vesentlige finansiert utenfor markedsinntektene og berøres derfor i mindre grad. Heldigvis er fortsatt kjernen i norsk orientering klubbdrift og her vil vi nok stort sett kunne bidra som før! Dagens situasjon viser hvor bra det er at vi har en grad av egenfinansiering ved hjelp av et løpsavgift system. Uten et slikt «sikkerhetsnett» ville forbundets aktivitet mot klubbene rammes langt hardere.

Hva skjer nå?

- Nå foregår det flere prosesser. En handler om hvordan vi skal oppnå budsjettbalanse og hvilke områder som skal prioriteres. En annen handler om hvordan vi skal få på plass nye samarbeidspartnere. Vi har produkter som er interessante og nå åpner det seg muligheter for andre som ønsker å være med å bidra til å løfte verdens beste idrett! Vi mottar gjerne hjelp fra o-Norge knyttet til dette sier Valstad.

- Det er samtidig viktig å ta vare på de ansatte i forbundet. Når det kommer kutt i denne størrelsesorden vil mange stille seg spørsmålet om hva som skjer med arbeidsplassen. Vi håper å kunne holde en ryddig prosess og få til løsninger som blir minst mulig dramatiske både med tanke på aktivitet og personell.


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler