1. november 2004 så nettavisen OPN.no dagens lys - I dag er dette 10 år siden. Grafikk: OPN.no/iStockphoto.

1. november 2004 så nettavisen OPN.no dagens lys - I dag er dette 10 år siden. Grafikk: OPN.no/iStockphoto.

Nettavisen OPN.no fyller 10 år

Eventyret startet 1. november 2004 - I dag er dette 10 år siden - Med andre ord en merkedag for orienteringsidretten og i nettavisen OPN.no's begivenhetsrike liv!I denne anledning takker OPN.no lesere, løpere, arrangører, klubber, o-kretser, annonsører, samt naturlig nok også øvrige samarbeidsparter med flere for følget - Det har vært 10 interessante og innholdsrike år!

OPN.no - Orientering på nett - har gjennom disse årene sørget for massiv synliggjøring av skogens idrett, samt også på åpent og demokratisk vis skapt både nyttige og viktige debatter og meningsutvekslinger.

Benytter anledningen til å ønske dere fine høstdager og en flott vinter!

O-hilsen nettavisen OPN.no


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler