Post under VM i Trondheim 2010. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Post under VM i Trondheim 2010. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Knalltall for OPN.no - 25% vekst

Pilene fortsetter å peke kraftig oppover for verdens eneste superaktive nettavis innen orientering.


Google Analytics er et fremragende verktøy for å få informasjon om trafikken på et nettsted.

Nå som mai er ved veis ende har OPN.no's redaksjon sammenlignet tallene for nevnte måned i årene 2009, 2010 og 2011.

I et trafikkmessig perspektiv har utviklingen for OPN.no egentlig vært positiv helt siden starten 1. november 2004.

Blant årenes absolutte toppmåneder pleier vi å finne mai og august. Med det som utgangspunkt er det hyggelig å registrere at veksten fra mai 2009 til samme måned i 2010 er på 25%, og at denne betydelige prosentveksten fortsatte med nye 25% fra mai 2010 til 2011.

Om vi hopper over 2010 og sammenliger mai 2009 med 2011 kommer vi frem til en vekst på fantastiske 50%.

Den samme veksten gjelder både for det som hos Google Analytics heter "besøk" og også det som heter "absolutt unike besøkende" (ulike datamaskiner).

Om vi kun fokuserer på mai 2011 så ser vi at OPN.no har hatt så mye som 90.000 besøk fra 17.000 ulike datamaskiner. Tilsammen tittet de besøkende innom 225.000 sider og hvert besøk varte i ikke mindre enn 4 minutter og 15 sekunder.

Besøk fra 1. april 2009 til 31. mai 2011.
Besøk på OPN.no fra 1. april 2009 (lansering nytt OPN.no) til 31. mai 2011 i følge Google Analytics. Den midtre streken i høyderetning indikerer 45.000, mens toppstreken er 90.000. Hver blå prikk er en måned.

OPN.no hos Google Analytics.
Absolutt unike besøk er gjerne å forstå som ulike datamaskiner. I en husstand kan flere besøkende på OPN.no bruke samme PC, hvilket nok ikke er unaturlig i og med at det ofte er hele familier som løper orientering. Dette vil da gi langt flere enn 17.000 unike brukere. Men samtidig er det ikke uvanlig at enkeltpersoner har flere ulike maskiner (jobb, hjemme, smarttelefon osv.). Derfor vanskelig å vite eksakt hvor mange som bruker OPN.no. Men noe er i alle fall sikkert - tallet er både høyt og stadig stigende!
Mulig relevante artikler