Jaktstart i Nordic Tour på Nesodden i 2011. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Jaktstart i Nordic Tour på Nesodden i 2011. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Hva har Nordic Tour kostet oss?

En o-venn av meg spurte i går om vi noen gang vil få svar på hva fadesen ved sirkus Nordic Tour har kostet den norske o-bevegelsen. Både han og jeg var skjønt enige om at O-forbundet nok vi legge lokk på den saken, men ordene på neste side gir en pekepinn.


Nordic Orienteering Tour, NORT, resulterte på ingen måte i det forbundstoppene ga inntrykk av at det skulle gjøre. Og tirsdag 9. april ble det kjent at Nordic Tour for 2014 og 2015 er avlyst.

Kostnadssiden ved sirkuset som startet for noen år siden, og heldigvis ikke fikk altfor mange år på baken før fornuften seiret, er enorm.

Den største kostnaden for o-bevegelsen som helhet skal vi ikke se bort i fra at er å finne i den fatale nedleggelsen av institusjonen Nordisk Mesterskap. Den meget tradisjonsrike o-begivenheten gikk over i historien med et raskt pennestrøk. Her skulle det nemlig ryddes plass i terminlista for Nordic Orienteering Tour.

Nordisk Mesterskap hadde i flere 10-år vært et naturlig mål for både de beste, men vel så viktig for de nest beste og tredjebeste. Med kvoter på 9 seniorer og 9 juniorer av hvert kjønn var Nordisk Mesterskap ypperlig egnet til å gi en stor bredde i antall satsende løpere.

En annen stor kostnadsside er all fokus arbeidet med Nordic Tour har lagt beslag på i o-sportens ledende og styrende organer. Time etter time er brukt til å jobbe med Nordic Tour på sentralt hold. Dette er timer som med stort hell heller kunne vært brukt til å jobbe inn mot grasrota og folkedypet i norsk o-bevegelse, slik det ble jobbet i storhetstida for o-sporten. Det kunne vært jobbet med å støtte oppunder lokale ildsjeler, lokale aktiviteter og lokale medier, fremfor en hel masse bortkastet tidbruk på Nordic Orienteering Tour.

Om vi ser på de økonomiske tapene så vil vi nok aldri få noen presise svar. Dette henger både sammen med at det vil være litt komplisert å regne seg frem til en bunnlinje med to streker under svaret, samt at både Einar Tommelstad og Bjørnar Valstad, henholdsvis NOF-president og NOF's generalsekretær nå nekter å la seg intervjue av OPN.no. Annen kritisk presse bryr seg som vi alle vet ikke om o-idretten, verken i medgang eller motgang.

Men vi fikk uansett noen tall fra Bjørnar Valstad i fjor høst. Dette presenteres nedenfor, men på toppen av dette må vi ta med utgiftene for 2010, 2011 og 2013 for å finne totalsummen, samt at det må også regnes lønnskostnader fullt ut.

Basert på dette skal vi nok kanskje ikke se bort i fra at den totale økonomiske smellen for sirkus Nordic Orienteering Tour, NORT, bare for Norges vedkommende anslagsvis er på nærmere 4-5 millioner kroner.

Noen vil hevde at dette ikke er all verden og at oljenasjonen Norge har råd til dette, men utfordringen er at dette gildet ikke er betalt av oljenasjonen, men av små og store ildsjeler og klubber landet rundt og på toppen av det hele har Nordic Tour ikke båret frukter.

For 5 millioner kroner kunne mye god aktivitet vært skapt ute i klubbene og o-sporten kunne også klart seg uten en arrangørskatt så høy som 30%.

---

Reprise av artikkel publisert 1. gang på OPN.no 29. august 2012

Taper 250.000,- kroner på Nordic Tour

Bjørnar Valstad, generalsekretær i Norges Orienteringsforbund, vedgår overfor OPN.no at Nordic Tour ikke har blitt noen lukrativ geskjeft.

Tidligere i år besluttet Norges Orienteringsforbunds (NOF) sitt øverste organ, Tinget, å skattelegge selv de minste og mest lokale orienteringsløpene med utrolige 30% avgift av startkontigenten. Dette gjør at stor og intensiv dugnadsinnsats i tilknytning til disse løpene nesten ikke betaler seg for andre enn NOF-sentralt.

- Forbundstinget fastsetter løpsavgiften til 30 % av påmeldingskontingenter et o-løp tar inn. Avgiften skal betales av alle o-løp fra og med sesongen. Påmeldingskontingenter der deltakeren betaler mindre eller lik 30 kroner skal ikke inngå i beregningsgrunnlaget, lyder det i en artikkel OPN.no publiserte i mars i år.

- Forbundets tallknusere anslår selv at den nye skatten for at ildsjeler fremover fortsatt skal få lov til å arrangere nærløp til å ligge på 300.000,- kroner i året, skrev OPN.no den gang.

Den lokale aktiviteten er vår aller viktigste rekrutteringsarena, samtidig som den også bidrar til god og verdifull synliggjøring i lokale medier. Det er også en kjennsgjerning at inntekter gjør størst nytte for seg der de skapes.

Slike viktige og soleklare elementer valgte allikevel Forbundstinget å komme til kort mot ønsket om å styrke Orienteringsforbundet sentralt med ytterligere avgiftskroner.

Nå viser det seg, ikke overraskende, at avgiftskronene fra de minste og mest lokale løpene virkelig har fått bein å gå på.

I en telefonsamtale OPN.no har hatt med generalsekretær Bjørnar Valstad er han åpen, ærlig og tydelig på at Nordic Tour ikke er noen god geskjeft i økonomisk forstand.

OPN.no får vite at Norges Orienteringsforbunds andel av Nordic Tour sitt underskudd vil beløpe seg til omtrent 250.000,- kroner, bare i år.

Samtidig kan det legges til at det ute i o-miljøet ubekreftet hevdes at de tekniske arrangørene av verdenscupen da den var lagt til Fossumbanen og O-festivalen i 2009 gikk på en gigantsmell i størrelsen 150.000,- kroner minus. Dette etter å ha jobbet natt og dag i lange tider. Hvordan tallene blir for arrangørene av Nordic Tour, med innlagt verdenscup, i Holmenkollen til helgen er det for tidlig å si noe om.

Det sier seg selv at en slik vedvarende økonomisk blodtapping av en relativt sett liten idrett som orientering ikke kan vedvare.

Valstad innrømmer overfor OPN.no at også han er usikker på hvilken fremtid konseptet Nordic Tour har, eller Nordic Orienteering Tour (NORT) som det egentlig heter.

Løpet for 2013 er lagt. Der inngår Nordic Tour som oppkjøring inn mot VM i Finland.

At orienteringsforbundene i Finland, Norge og Sverige så vil fortsette å kaste store summer etter Nordic Tour-konseptet i 2014 og videre fremover er vel heller tvilsomt.

Det har seg nemlig slik at det nå er langt viktigere at 3 av o-sportens stormakter nå kanaliserer ressurser og penger ut i aktivitetsskapende tiltak med lokal forankring, det er kun på den måten lekkasjen vi nå dessverre opplever fra vår kjære orienteringsidrett kan demmes opp!

Kommentar Geir Nilsen
Redaktør OPN.no


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler