Frustrert NOF-president etter IOF-møter

Igjen ønsker NOF å gå i en annen retning enn IOF, men NOFs tanker får ikke flertall. Dette gjør den norske o-presidenten Einar Tommelstad svært oppgitt. - Dette er en helt håpløs måte å tildele arrangementer på, sukker han i etterkant av en av flere beslutninger hvor Norges Orienteringsforbunds tankegods var i mindretall.Det Internasjonale Orienteringsforbundet ønsker ikke å følge en retning som samsvarer med Norges Orienteringsforbunds tilnærming til en del saker som var oppe da IOF hadde sin generalforsamling under Italia-VM tidligere i juli.

Det er det norske o-forbundets egen nettside, orientering.no, som synliggjør dette gjennom et oppslag under tittelen "Vedtak på IOFs generalforsamling".

Det første punktet i nevnte artikkel hvor Tommelstad måtte se sitt synspunkt nedstemt var varigheten av toppverv i IOF.

For å bidra til økt langsiktighet ønsket IOF å endre styreperioden fra 2 til 4 år. En slik varighet er noe vi kjenner som en god løsning fra en rekke andre miljøer, men NOF-presidenten var ikke spesielt begeistrert for at denne fornuftige beslutningen fikk flertall.

- Med den nye ordningen er det større risiko for at vi mister flinke folk etter 4 år fordi de synes en ny 4-årsperiode blir for lenge, eller at vi blir sittende med trøtte folk for lenge fordi det tar 4 år før vi kan bytte dem ut, påpeker Tommelstad overfor orientering.no, og viser med det at han tilsynelatende ikke har spesielt høye tanker om alle som påtar seg verv i IOF sitt styre.

NOF ønsket endring i VM-tildelinger
- Et annet forslag som ble behandlet var å gi Council oppgaven med å tildele VM hvert år, i motsetning til i dag der generalforsamlingen gjør det annet hvert år og Council gjør det de andre årene. Dette forslaget fikk ikke flertall og generalforsamlingen beholder dermed denne oppgaven for partallsår, skriver orientering.no.

- På generalforsamlingen har hvert medlemsland kun én stemme hver og delegatene har ingen forutsetning for å gjøre en bedre kvalifisert vurdering av søkerne enn Council. I tillegg er flertallet av delegatene generelt lite forberedt eller ikke forberedt i det hele tatt, så det rimer ikke å ta denne typen beslutninger på generalforsamlingen. Vi ser også et økt behov for at Council setter krav til og følger opp kravene slik at arrangører oppfyller det de har lovet, noe som taler for at Council bør ta seg av tildelingen, sier Tommelstad.

Også her var altså NOF sitt syn i mindretall, og det er en smule interessant at en NOF-president uttaler som følger om sine delegat-kollegaer fra andre land:

"- ...flertallet av delegatene generelt lite forberedt eller ikke forberedt i det hele tatt".

Dette med politisk teft og fingerspissfølelse har OPN.no tidligere påpekt som mangelvare hos enkelte av norsk orienterings ledere, her fikk vi dette synliggjort igjen.

VM og Veteran-VM til Latvia
At en nasjon som Latvia tilbyr seg arrangøroppgaven med både VM i 2018 og Veteran-VM året etter, skulle man tro var noe som gledet en samlet o-verden. Men hos Norges Orienteringsforbund skaper dette vrede.

- Norge var ett av kun seks land som stemte mot forslaget så vidt jeg fikk med meg. Dette er en helt håpløs måte å tildele arrangementer på, at en hopper bukk over vanlige søknadsprosedyrer for World Masters og dermed i praksis fratar andre mulighet til å søke på det arrangementet, er blant ordlyden i hva Einar Tommelstad mener om at driftige Latvia nå skal være vertskap for VM 2018 og World Masters 2019.

Nettavisen OPN.no ønsker Latvia lykke til med begge begivenheter!

---

Fotnote
Verken NOF-president Einar Tommelstad eller generalsekretær Bjørnar Valstad ønsker å la seg intervju av OPN.no med tanke på det at NOF er i utakt med flertallet i IOF i ovenstående punkter, dette da de fortsatt er inne i sin generelle intervjunekt.
Mulig relevante artikler