OPN.no - Orientering på nettOPN.no
er verdens eneste nettavis i sitt slag.

OPN.no
har i tillegg en rekke portaltjenester, først og fremst i form av ulike linksamlinger og resultatservice.

OPN.no
har jevnt hyggelig trafkk hver eneste uke gjennom hele året. Toppnoteringen er i overkant av 5.000 besøk på et døgn.

OPN.no
Nettstedet ble etablert 1. november 2004.

OPN.no
tar gjerne i mot henvendelser til redaksjonen. Bruk da skjemaet for tips.
Mulig relevante artikler