O-bokas terningkast
- Er vi så gode arrangører......eller?

- Terningene er kastet og de fleste får karakter 5 eller 6. Har terningen kun 2 sider, eller er vi bare veldig gode arrangører, spør Ståle Sønsterudbråten i et leserinnlegg her på OPN.no.


ER VI SÅ GODE ARRANGØRER……….ELLER?
Kommentar / leserinnlegg av Ståle Sønsterudbråten

Gleden er stor i heimen når jeg kommer hjem fra Blodslitet med årets o-bok i sekken. O-boka leses opp og ned, frem og tilbake og er et produkt o-Norge skal være stolt av. Her får vi et godt innblikk i hva som har skjedd i o-Norge og nyvinningen ved å gi karakter til arrangører fanger fort min interesse. Terningene er kastet og de fleste får karakter 5 eller 6. Har terningen kun 2 sider, eller er vi bare veldig gode arrangører?

Selv deltar jeg på mange o-løp igjennom sesongen og mener at vi bør være ”litt” mer kritiske enn det øynene på terningen viser i o-boka. Karaktergivningen virker overfladisk og stemmer ikke med virkeligheten på flere av løpene.

Arbeidet som legges ned ved de enkelte arrangement varierer nok, men det er et frivillig arbeid og det verdsettes høyt i alle o-klubber. Videre tror jeg nok at alle som legger ned en slik dugnad også ønsker å gjøre det ordentlig og synes det er fint å få gode og konstruktive tilbakemeldinger etterpå.

Det er ikke sikkert at det krever mer tid/innsats hvis det planlegges bedre ved arrangementene, spesielt hvis det finnes en arrangementshåndbok i klubbene hvor det ligger evaluering fra tidligere løp.

Jeg vil ikke gå i detalj på enkelte arrangement, men mener Norwegian spring, O-festivalen, NM sprint/NM jr stafett, NM-uka i Ålen er noen arrangement som har flere ”feil”, eller ingen feil i det hele tatt!

Det er også noen arrangement som ikke har fått karakter?! Skal en karaktergivning ha noen hensikt mener jeg det bør være satt i et system, gjerne fra NOF. Det kan f.eks lages kriterier ut ifra en liste med 10 punkter. Listen blir så sendt arrangør for event diskusjon/kommentarer.

• Samlingsplass (adkomst/avstand fra parkering/funksjonalitet, innløp/utløp)
• Info/merking på samlingsplass (skilting, start/result.lister/pm)
• N-løyper (nivå på løyper/avstand til start)
• Løyper generelt
• Salg (innhold/priser)
• Info på nettet på forhånd (start/result.lister/pm)
• Premier (plassering, innhold, funksjon)
• Speakertjeneste (publikumsvennlighet)
• Sanitærforhold (toaletter, dusj)
• Småtroll/barnepark (avstander, pris, innhold, premier)

Ved at arrangør får et karakterstempel til slutt bør være en ide, det kan være med på å kvalitetssikre arrangementet og gjøre at vi blir enda bedre.

Slik sett er dette en bra start fra o-boka`s forfattere, men flere arrangementer kunne vært nevnt og fått ros/ris.

Ståle Sønsterudbråten

******

Kåserier, kommentarer og lignende representerer på generell basis skribentens syn og ikke nødvendigvis OPN.no sitt ståsted.
Mulig relevante artikler