Bjørnar Valstad. Foto: Geir Nilsen / OPN.no.

Bjørnar Valstad. Foto: Geir Nilsen / OPN.no.

NOF har ansatt en av forbundets sponsorer

Normalt går strømmen av penger og/eller andre ressurser fra sponsor til sponsorobjektet. Men i O-forbundet har generalsekretæren valgt å sette en av sponsorene Norges Orienteringsforbund har, inn på forbundets egen lønningsliste.Både NOF-president Einar Tommelstad og generalsekretær Bjørnar Valstad forfekter fortsatt lukkethet gjennom sin intervjunekt, og så sent som i dag har Valstad vist seg umulig å nå gjennom telefon, sms og talemelding, men tingpapirene til den tilbakelagte helgens O-Ting i Norges Orienteringsforbund gir visse innblikk inn i det som burde vært et åpent mønsterbruk, men dessverre er langt der i fra.

En av sakene vi legger merke til er at Bjørnar Valstad, som blant annet gjennom svakt lederskap, mange feilprioriteringer og uvørn ressursbruk har gjort sentrale stillinger utrygge og brakt o-sporten i en vanskelig økonomisk situasjon, faktisk har valgt å sette en av forbundssponsorene for den sentrale o-idretten inn på o-forbundets lønningsliste.

- I denne perioden er det kommet til en ny sponsor innen tøy og sko. Dette er en stor samarbeidsavtale mellom Norges Orienteringsforbund, Noname, Inov8 og Sport8. En fireårig avtale som dekker forbundets behov for tøy. I denne perioden er det også innført landslagstøy for ski-o og pre-o. Samtidig er Sport8 fast aktør for arenasalg på hovedarrangementene i regi av Norsk Orientering, står det å lese i årsberetningen for 2012-2013.

I følge oppslagsverket Proff.no er Per Øyvind Kindem ikke bare daglig leder for Sport8, men også innehaver av selskapet.

I nevnte tingdokument står den samme Kindem oppført med følgende linje i en oversikt over ansatte.

"Prosjektstillinger - engasjement
Klubbutvikling) (oppdrag 2013) Per Øyvind Kindem"


Sport8 er en nettbutikk og en "omreisende landhandel" innen sportsutstyr. Denne aktøren har som en del av sitt samarbeide med NOF fått sin logo sentralt plassert nærmest overalt i samband med nettsider og papirer i NOF-regi.

Og etter hva OPN.no forstår skal Kindem blant annet ha blitt tatt med rundt om i o-Norge i forbindelse med O-forbundets rekrutteringsturné ut til klubbene som en del av sin ansettelse.

Så her virker det som en og samme mann/aktør er både sponsor, o-butikk og NOF-ansatt.

Det at NOF velger å ansette en så sentral samarbeidspart virker lite gjennomtenkt fra generalsekretærens side og samtidig bærer dette bud om at Valstad velger å fravike det grunnleggende og viktige etiske prinsippet om armlengdes avstand i tilfeller hvor han selv finner det fornuftig. Mulig Valstad har innhentet samtykke fra forbundsstyret, men det i tilfellet er i så fall bare egnet til å gjøre saken enda mindre optimal for o-sporten.

Det virker også snodig at Valstad ikke prioriterer å bruke begrensede midler til allerede ansatte NOF-krefter inn i slike oppgaver som klubbutvikling.

Det hele har en sur eim av samrøre over seg fra NOF sin side!

ps! Bjørnar Valstad svarer heller ikke tirsdag formiddag verken på telefon, sms eller talemelding.

Kommentar Geir Nilsen
Redaktør OPN.no

---

Fotonote
NOF-president Einar Tommelstad og NOF's generalsekretær Bjørnar Valstad er fortsatt inne i sin intervjunekt overfor OPN.no, ikke ulikt FRP-statsråden Anders Anundsen sin væremåte overfor Tønsberg Blad høsten 2013. Dermed ønsker Valstad og Tommelstad, som overhodet ikke svarer på henvendelser, heller ikke å benytte seg av sin tilsvarsrett.


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler