Illustrasjonsbilde for 15-stafetten og Knut Valstads minneløp. Foto: Snorre Veggan.

Illustrasjonsbilde for 15-stafetten og Knut Valstads minneløp. Foto: Snorre Veggan.

Litt historikk om Knut Valstad

Dette er i korte trekk livet til en mann som har betydd svært mye for norsk orientering, og som blant mye annet også har gjort seg bemerket gjennom å få et orienteringsløp med sitt navn - Knut Valstads minneløp.


Knut Valstad døde i 1976 – bare 54 år gammel.

På 1950-tallet var han o-løper på landslagsnivå. I tillegg var han også Norges beste i feltsport (skyting, kartlesing og orientering).

Han gjorde en stor innsats for forbedring og detaljering av kartene. Det moderne orienteringskartet ble til rundt 1950 og ble tegnet i Østmarka, på østsiden av Luttvann og nordre del av Skullerudåsen. Disse kartene dannet "skole" for senere kartkonstruktører.

Sammen med Kjell Staxrud (Stakan), hadde Knut Valstad en enorm betydning for utviklingen av detaljer til beste for internasjonal orientering og ettertidens o-løpere nyter godt av dette.

Knut Valstad var Østmarkavenn, og hans innsats under den 2. verdenskrig var formidabel. Til tross for sin unge alder ble han område-ansvarlig for en hjemmestyrke som virket mot slutten av krigen. Valstad var aktiv sabotør, troppsjef i Milorg og kurér til Sverige for motstandsbevegelsen under krigen.

Valstad deltok blant annet i sprengningsaksjonen på Grorud 23. august 1944. Flere av hans kamerater ble dessverre tatt av tyskerne. De blir æret ved minnestøtten på Sarabråten i Østmarka hvert år 7. juni.

Han var en av stifterne av Oppsal Idrettsforening.

Knut Valstad har også fått en vei på Ulsrud er oppkalt etter seg.

Hjemmeside for Oppsal Orientering


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler