Årets trener:
Dødt løp mellom kandidatene

Fristen for å stemme på årets trener er forlenget til mandag 25. oktober klokka 21:00 da det ved den ordinære fristens utløp var helt likt mellom flere av kandidatene.


Nominerte til årets trener, i alfabetisk rekkefølge, er:

Frode Balchen
Juniorlandslagstrener. Frode har vært juniorlandslagstrener i mange år, og har stått bak og i bakgrunnen for mange gode prestasjoner. Han gleder seg over løperprestasjoner, men er aldri den som tar på seg noen ære selv om han i mange tilfeller burde fått oppmerksomhet. Som trener gir Frode ikke råd i hytt og pine, men setter heller i gang tankevirksomhet hos utøveren slik at det er utøveren selv som finner løsningen.

Kenneth Buch
Klubbtrener i Halden SK. Kenneth har vært en sterk og samlende trener for hele Halden SK med øye og blikk for klubben som helhet, ikke bare de beste. Han er visjonær, ser alltid etter utviklingsmuligheter og fremstår dermed som en ideell trener for en orienteringsklubb som ønsker både å utvikle enkeltutøvere og fremme klubbmiljøet. Kenneth har også gjennom mange år hatt treneransvar for Olav Lundanes.

Tallak Olav Gryting
Ungdomstrener i Vegårshei IL. Vegårshei er en tradisjonsrik bydgeklubb som for noen år siden årene sleit med nedadgående aktivitet og liten eller ingen rekruttering. De siste årene er dette snudd og Vegårshei fremstår nå som viril ungdomsklubb med noen av Norges fremste talenter i ungdomsklassene. Tallak Olav Gryting er engasjert ungdomstrener og klubben fikk bl.a. to pallplasser under årets Hovedløp. Tallak er flink til å lage o-tekniske treninger, motivere for treningsinnsats og hjelpe utøverne på det mentale plan.

Ståle Sønsterudbråten
Klubbtrener i Raumar OL. Ståle har bidratt til Raumars meget positive utvikling de siste årene på mange måter. Han er en miljøskaper, har mange kreative påfunn selv samtidig som han er lydhør for innspill fra utøverne. Ståle er flink på det mentale planet og en samtale med ham har hjulpet godt for mange av klubbens utøvere.

Slik stemmer du
Stemmeberettige er alle medlemmer av TNO - Trenerforeningen i Norsk Orientering. Send e-post til Knut Mathisen - Knut.Wiig.Mathisen@yara.com.
Mulig relevante artikler