Blodslitet, utsnitt som viser en av sommerfuglene som var innlagt i løpet. Kart: Fredrikstad SK.

TERNINGKAST BLODSLITET

Den ene toppkarakteren etter den andre har vært delt ut i OPN.no's mange runder med vurdering av orienteringsløp og andre konkurranser i inn- og utland denne sesongen. Spenningen nå er knyttet til om også det nasjonale flaggskipet i Fredrikstad, Blodslitet, ville klare den samme prestasjonen!Den ene toppkarakteren etter den andre har vært delt ut i OPN.no's mange runder med vurdering av orienteringsløp og andre konkurranser i inn- og utland denne sesongen. Spenningen nå er knyttet til om også det nasjonale flaggskipet i Fredrikstad, Blodslitet, ville klare den samme prestasjonen!

Blodslitet har krydret terminlista som et av flere fine og tradisjonsrike langløp på tampen av sesongen år etter år.

Lørdag 21. oktober 2017 var det den 50. utgaven i rekken. Ganske så imponerende det alene, men det er mere, mye mere som imponerer ved Blodslitet.

Ikke minst har de vært meget flinke til å holde fast ved sin gode mal. De har ikke latt seg rive med av koret som skriker om at "nye tider, krever nye løsninger".

Dette koret har for øvrig blitt ganske så taust etter å ha gått på den ene smellen etter den andre. Orientering er en annerledesidrett for trauste sjeler, da må resten av skogens idrett også gjenspeile dette.

Det virker ellers som Blodslitets arrangørkorps forstår at teknologi og nyvinninger er hjelpemidler og ikke hva som i seg selv er selve målet. Teknologi skal nemlig aldri være et mål, teknologi er bare et hjelpemiddel for å nå ulike mål og for å forenkle og effektivisere ulike oppgaver og samhandlinger (tenk at akkurat dette skal være så vanskelig å forstå for enkelte).

Men Blodslitet forstår, og nå har de forstått at det er på høy tid å gjøre noe med påmeldingsrutinene.

Derfor åpnet de heldigvis opp for forhåndsbetaling ved påmelding (dette grepet burde vært tatt av Eventor for mange mange år siden). Takket være Blodslitet tas nå administrasjonen rundt o-idretten et både viktig og godt steg videre.

For det er jo fullstendig meningsløst at fakturaer og regninger skal gå på kryss og tvers rundt om i bevegelsen når det opplagte og eneste fornuftige er at startkontingenter betales ved påmelding.

Så finnes det naturlig nok noen tilfeller hvor det er mere hensiktsmessig med fakturering, kanskje er det klubber som har rutiner for at barn og ungdom får dekket sin kontingent enten fullt og helt eller stykkevis og delt (i alle klubber får vi håpe at det forlengst er slik at voksne løpere selv dekker sin deltakelse i fritidsaktiviteter), men dette kan løses i versjon 2.0 av Blodslitets videreutvikling, og forhåpentligvis drar også Blodslitet med seg Eventor inn i dette slik at vi også for alle andre arrangement kan få en bedre løsning ved håndtering av startkontingenter, som et godt virkemiddel.

Med påmeldingen vel i havn, var opplegget på sedvanlig vis.

Parkering kloss inntil samlingsplass. Deretter sendes den ene fellesstarten i vei etter den andre.

I starten er det "armer og bein" og løpere på kryss og tvers. Men ting roer seg fort og feltet setter seg ganske kjapt.

Mens fjorårets kart var uleselig for eldre øyne, var årets utgave langt mere overkommelig. Men for karttegneren er det naturlig nok også vesentlig enklere å håndtere Ulvedalen enn Kråkerøy, slik er det bare.

Det virket også som opplaget av brødposer fra 2016-utgaven nå var oppbrukt. Det er greit at man bruker den 10-øringen ekstra på at kartet ligger i skikkelige poser. Men det kunne også vært artig om Blodslitet en gang prøvde seg på kart uten plastlomme.

OPN.no dristet seg ut i H50-løypa, sammen med tett på 80 andre. 12,1 kilometer var det vel. Med hodet under armen på langstrekket til 2. post og kløning på første strekk av den første sommerfuglvingen, altså til 3. post, havnet man bakpå.

Men det er jo det som er det fine med orienteringen, der straffes man umiddelbart dersom man gjør noe uklokt. Ikke slik som det er for eksempel i idrettens sentralledd, hvor man kan gjøre en dårlig jobb år etter år før man får reisepass, og i det reisepasset kan det i tillegg liggen en gullkantet fallskjerm, en fallskjerm finansiert av vaffelsteking og pølsesalg ute på grasrota.

Gjør du noe uklokt i o-løypa, da er straffen der med en gang. Noe dumt i en fellesstart og man henvises til en plass langt bak i køen, slik er det bare og det er vel nettopp dette vi setter pris på.

Det var i hvertfall lite å utsette på kart og terreng. En kjerrevei som ikke var en kjerrevei, men et univers av tynningshogst på kryss og tvers var dog litt merkelig, men kanskje OPN.no ikke var der OPN.no trodde at OPN.no var, akkurat på det strekket hadde det vært greit å hatt en GPS-strek som viste sammenhengen mellom faktisk løping og faktisk karttegning og faktisk virkelighet.

Nok om det, det eneste OPN.no ønsker å trekke ned for hva gjelder Blodslitet 2017 sine løyper, det er at de i år igjen, gjorde det samme som de har gjort ved flere tidligere anledinger.

Nemlig at de legger midtposten i sommerfuglen nede i en trang sprekk. Når løpere på alle nivåer og i alle aldre skal innom den samme fellesposten, før de skal ut i alle mulige retninger for å ta sommerfuglens vinger, og til slutt ut i enda en annen retning for å fortsette videre, da blir det fort kaos og fare for ukvemsord.

Det var vel også en annen post, ute på den ene vingen, som ikke alle var helt happy med, noe OPN.no støtter. For hva er egentlig vitsen med å sende mosjonister diagonalt langt nedover en bratt skråli til en post i en trang og smal kile, for deretter å sende de rett opp igjen.

Selv om Blodslitet er konkurranseorientering så er det nemlig slik at det for de aller fleste handler om en mosjonsaktivitet, da er det greit med feel good (hvilket både løype og terreng helhetsmessig var, selv om Ulvedalen har tapt seg (det var da ikke så mye bush og kvist og kvas der tidligere)).

Ovenstående må ikke på noen måte leses i retning av at terreng, kart og løyper slaktes. For i absolutt all hovedsak var dette av prima vare også i år.

Prima vare var også startkontingenten. Godt under 400 kroner for deltakelse i vårt eneste gjenværende flaggskip (kanskje foruten Lørdagskjappen) er absolutt innafor. Men Blodslitet skal ikke trenge å selge seg på billigsalg.

OPN.no har tidligere (for mange mange år siden) tatt til orde for at Blodslitet med hell kan øke sin startkontingent videre oppover. Gjerne til nivå rundt 500-600-700 kroner.

For Blodslitet har denne faktor X i seg, en faktor som gjør at de i større grad likestilles med massemønstringer innen andre idretter.

Samtidig må vi håpe at Blodslitet har fått en særavtale med sentralleddet hva gjelder arrangørskatt, slik at de slipper å gi fra seg hele 30% av inntektene fra løpernes deltakelse (altså ikke av overskuddet, men forbundsskatten slår direkte inn på inntektene).

Nå er det ingen som vet hvordan forbundsskatten håndteres, hvem som har fått særordinger enten som følge av kameratskap eller av andre årsaker, men det er naturlig at at Blodslitet har en lavere skattesats som et flaggskip hvor NOF da som motkrav kan si at arrangørklubben da skal jobbe aktivt med markedsføring av Blodslitet ut mot bredere lag og at Blodslitet også skal jobbe aktivt for å lokke til seg klubbløse som vil ha en solid utfordring.

Samtidig er det viktig at Orienteringsforbundet pålegger sine gruppeløpere og andre med ambisjoner om å stille til start i eliteklassene.

Det er ikke så lenge siden det ble gjort en undersøkelse fra sentralt hold. Nå husker i farten ikke OPN.no hvor mange hundre det var som hadde svart at de var satsende eliteløpere, men om vi titter på resultatlista så var det 13 startende løpere i D21 Elite og H21 Elite hadde noen og tredve.

For Blodslitets vedkommend, og også for norsk orientering, med tanke på dette flaggskipet, så er det opplagt at potensialet ligger i Blodslitet som et breddearrangment, med innlagte eliteklasser, ikke omvendt, som man ikke minst får inntrykk av når man kommer til mål og der ser at NOF (Norges Orienteringsforbund) har en egen mann på lønningslista (det koster ikke lite, spesielt ikke med all reiseaktivitet) gjennom hele året for å være elitejournalist og står der med kamera og mikrofon på Blodslitet og venter på et par landslagsløpere (slikt er jo ikke til å forstå).

Helt avslutningsvis - Er det noen som kan forklare bakgrunnen for det tullete opplegget om at eliteklasser alltid må stå med egne resultatlister i Eventor i diverse løp, og egne forekomster i Livelox, dette er kanskje noe Blodslitet med sin muskelkraft kan bidra til at vi får ryddet opp i, selv om dette gjelder mange arrangementer gjennom sesongen.

Litt flyktig med mange innskutte bisetninger ble dette, men det er viktig at vi holder trøkket i det videre arbeidet med å få norsk o-bevegelse fullt og helt over på de kloke veivalgene (det henger fortsatt igjen en del unoter fra glitter og fjas-perioden).

Uansett, det er tid for å trille terninger, noen småting trekker vi for, men det er også andre ting som til de grader trekker opp (ikke minst den nye påmeldingsløsningen (selv om den må videreutvikles)). Det er derfor opplagt hva konklusjonen skal være.

** Dette er dommen for BLODSLITET 2017:

TERNINGKAST 6 - UTEN TVIL

* Resultater fra Blodslitet
* Kart og løyper fra Blodslitet: Elite - Øvrige (beklager at dette er delt i 2, uvisst av hvilken grunn)


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler