Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

OPPDATERT: ÅPEN E-POST TIL IVAR OG LASSE PÅ NOF-KONTORET (sendt 7. mars) – RASK OG FYLDIG RESPONS FRA LASSE ARNESENOPPDATERING: Se oppslagets nedre del for videre korrespondanse med NOF-kontoret ved Lasse Arnesen og kopimottaker Ivar Haugen (pressekontakt hos O-forbundet).

---

Nedenstående ord ble onsdag formiddag, 7. mars 2018, sendt på e-post over til Norges Orienteringsforbund, til deres pressekontakt, Ivar Haugen, og Lasse Arnesen, som er generalsekretær (en form for daglig leder ved forbundskontoret og en som blant annet har ansvar for å levere gode beslutningsgrunnlag inn til O-styret og O-tinget):

Hei Ivar og Lasse - Håper dere er klare for en ny O-sesong, selv om dere begge kanskje også fryder dere over den flotte vinteren!

Det er helt avgjørende at O-bevegelsen nå får endret sitt ekstreme skatte- og avgiftsregime, selv om dere utad er tvunget til å forsvare den enorme skaden 43% avgift / 30% skatt utgjør, både på kort og lang sikt, så har dere forhåpentligvis begge på det personlige planet evner nok til å se hvor galt dette bærer av sted (høyskoleutdannelse har dere jo begge fått).

Derfor viktig at dere nå i god tid før helgen deler de 2 nedenstående oppslagene ut på forbundets nettside (gjennom sitatsak med linker):

http://www.opn.no/apent-brev-til-o-norge.6095337-122786.html
http://www.opn.no/orientering-2018-sett-fra-morfars-stasted.6086777-122786.html

Tusen takk for at dere bidrar med dette og lykke til i jakten etter å kutte byråkratiets skatte og avgifter slik at vi igjen kan skape en pulserende o-idrett landet rundt, litt slik vi husker fra storhetstida og gullalderen (du Ivar er vel for ung til å huske topperioden, men jeg kan love deg at det den gang pulserte (noen forfekter at nye tider krever ny løsninger, det riktige er at utviklingen gir oss nye hjelpemidler for å nå våre mål, men dette med å dyrke ildsjeler og legge til rette for dem, samt skape lokal aktivitet, det er tidløse aspekter). O-sporten har alt som skal til, og vi har fått endret mye bort fra mange av de feilslåtte veivalgene som toppet seg litt tidligere på 2000-tallet, men dette med 43% avgift / 30% skatt henger fortsatt igjen.

ps! Fint om dere sender meg linker til sakene når dere har publisert de på NOF-siden på nett - Ønsker dere samtidig fortsatt flotte vinterdager!

O-hilsen Geir - OPN.no

*************************************************

OPPDATERING:
På positivt vis kom generalsekretær med rask og fyldig respons på ovenstående ord i en egen e-post, det vil ikke være riktig å kringkaste hans ord i en personlig e-post uten samtykke, men det skinner veldig igjennom at han er bunnet på hender og føtter samtidig som det også virker som han synes det er behagelig at det er nettopp slik. Nedenfor følger min tilbakemelding på svaret fra Lasse A.:

Hei og tusen takk for rask og fyldig respons Lasse, det er prisverdig!

Du føler kanskje at du er nødt til å svare som du gjør, ikke minst basert på at det var BV og ET som intervjuet og ansatte deg basert på gitte vilkår blant annet om videre sementering av feilslåtte veivalg.
 
Men samtidig vet jo du like godt som meg at idrettsdemokratiet ofte ikke fungerer som noe annet enn skinndemokrati og knapt nok det når det kommer til nødvendige endringer som ikke anses som politisk korrekte.
 
I o-idretten har sentralleddet gjort som vi ser mye av i samfunnet ellers, de har gjort det utøvende leddet til klienter av sentralleddet.
 
NOF-kontoret tildeler arrangementer, tar løpere ut til reiser og løp i inn- og utland, deler ut tilskudd med videre.
 
Og som en «storklubb» fikk høre for noen år siden så var signalet at dersom de ikke innordnet seg så kunne de glemme gode arrangementsdatoer fremover.
 
Kombinasjonen av det å ha gjort det utøvende ledd til klienter og det med å vise seg villig til å bruke små og store «trussler» i ulike former gjør at vi har fått en situasjon hvor sentralleddet knebler tinget og kretsleddet, mens kretsleddet knebler klubbene og klubbene igjen holder sine medlemmer nede.
 
Resultatet blir da som vi ser med o-sporten; De som har evner og talent for å bedrive entreprenørskap og utvikling, de finner seg andre arenaer for sin utfoldelse.
 
Både du og jeg vet at det er o-idretten som taper  når o-sporten mister nåværende og fremtidige ildsjeler, og mange vil ha endringer, selv om få våger å si det høyt (ref. klientforholdet ovenfor), men du føler kanskje at krav/løfter i en flere år gammel ansettelsesprosess er viktigere enn å rette opp det feilslåtte veivalget om ekstreme 43% i avgiftspåslag i startkontingenter.
 
Jeg har på tampen lyst til å utfordre deg med et helt konkret spørsmål: Tror du ikke vi hadde sett 43% i avgift (også kjent som 30% skatt uten noen fradrag) i alle andre idretter og i samfunnet for øvrig dersom 43% hadde vært fornuftig og hensiktsmessig nivå på et avgiftspåslag?
 
Jeg skjønner naturlig nok at det er svært behagelig for deg, Ivar & co. å se millionene renne inn på slikt lettvint vis, men husk også at det som er deres inntekter er utgifter for alle oss andre.
 
Igjen takk for at du brukte av din tid på å gi meg tilbakemelding og ha en super vinter videre, så treffes vi plutselig på et orienteringsløp!
 
O-hilsen Geir - OPN.no

blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler