OPN.no og Idrettsforbundet samstemte - NOF i utakt

Kommentar - Rett fra kompasshuset

Norges Idrettsforbund og nettavisen OPN.no synger samme melodi. Norges Orienteringsforbund derimot har 43% avgift på aktiv konkurranseidrett for barn og ungdom.Les den oppløftende beslutningen fra Norges Idrettsforbund i saken "Idrettsglede for alle, ikke bare for dem som har råd".

Og som kjent, selv barn- og ungdommers deltakelse i konkurranseorientering blir, etter hva OPN.no har fått opplyst direkte fra NOF, pålagt utrolige 43 prosent løpsavgift (arrangørskatt).

NOF-linja strider altså med Idrettsforbundets ønsker og målsetninger, samt hva sunn fornuft og bærekraftig utvikling av både idrett generelt og o-sporten tilsier.

Norges Idrettsforbund forstår dette. 

Nå må også Norges Orienteringsforbund ta til fornuft, legge prestisje til side og endre sin feilslåtte kurs!

Kommentar OPN.no


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler