Nyhetsoverskrifter fra
O-sider tatt inn

I venstre marg her på OPN.no er det nå satt opp en egen boks som henter inn siste nyhetsoverskrifter, i klikkbar form, fra følgende "O-blogger".Artikkelen er oppdatert senere....

Ved hjelp av såkalt RSS-teknologi hentes siste nyhetsoverskrifter inn i boksen "Siste nytt fra ulike O-sider" - se venstre marg.

Sidene som hentes inn er
KOL juniors
Kondis - Orientering
Kristiansand Elite
Legstrongs
Linnkas Orienteringside
Mjøs-O
Naked Aas boyZ
NTNUI Elite
Rønnerdals O- og tur-blogg
Team TV
Tyrvingelite
Tyrvingjentene

Dansk innslag
Kenneth Buch

Svensk innslag
Kart-Bosse

nb! Tjenesten fungerer slik at det er de 20 ferskeste nyhetene, uavhengig av hvilket av ovenstående nettsteder, som listes opp i klokkeslett-rekkefølge. Nyeste på topp.

Om du vet om noen O-sider som hører hjemme i loopen så gi OPN.no et hint via "tips-linken" (helt øverst på siden). Sidene må ha høy O-relevans og god kvalitet på artikler, men ingen krav til oppdateringsfrekvens. Rene klubbsider og sider for enslige utøvere er ikke ment å inngå i "Siste nytt fra ulike O-sider".
Mulig relevante artikler