NOF KREVER 4.008 KRONER FRA UNGDOMSLØP

Kommentar - Rett fra kompasshuset

Regnestykket er enkelt, men like fullt svært beklagelig og en budbringer om hvor kynisk og selvsentrert deler av idrettbyråkratiet har blitt:Med håp i stemmen henvendte nettavisen OPN.no seg til Orienteringsforbundets daværende generalsekretær for noen år siden for å få avklart hvilke unntak som gjaldt for det ekstreme avgiftsregimet i forbundets regi.

Bjørnar Valstad svarte at alle løp, uansett størrelse og uansett type løp, måtte betale.

Eneste unntaket var løp med startkontingent på 30 kroner eller lavere. Med andre ord rundt prisen av en ispinne. Og det forelå ingen form for bunnfradrag eller fradrag for utgifter til inntekts ervervelse, slik vi kjenner fra humane skattesystemer.

Dette betyr altså at arrangørene belastes 30 prosent arrangørskatt, eller om man heller vil se dette som en deltakeravgift, så er den i så fall på skyhøye 43 prosent.

I praksis betyr dette at når ildsjeler i Malvik IL denne uka arrangerte et rent ungdomsløp, så får arrangørklubben som takk fra sentralt hold en regning signert Orienteringsforbundet på 24 kroner for hver deltaker (startkontingenten var kroner 80).

I sum blir dette for de 167 deltakende ungdommene 4.008,- kroner!

Penger som da tappes ut av arrangørkassa/klubbkassene og vekk fra nye investeringer i lokal utvikling av orienteringsidretten.

Så kan man velge om man vil se på dette som arrangørskatt, eller skattelegging av klubber og/eller deltakere som bedriver sårt tiltrengt ungdomsaktivitet.

Uansett om man lander ned på arrangørskatt eller aktivitetsskat, begge deler vitner om et egosentrisk og kynisk idrettsbyråkrati uten sterk og helhetstenkende ledelse på overordnet nivå.

Og spesielt illeluktende er dette når man opptrer slik overfor ungdomsidretten!

Kommentar OPN.no
Mulig relevante artikler