KRITIKK AV KART OG UTEN NOK FOKUS PÅ TERRENGET

Kommentarartikkel av Tore Lund

- Tilbake til tidligere standard vil de neppe, understreker den erfarne kartmannen Tore Lund.
Bakgrunn:
Dette er motsvar til kommentarartikkelen "Sporten som aldri lander" her på OPN.no.

---

Det var da voldsomt til kritikk av dagens kart. Og litt for lite fokus på dagens terreng.

På 70-tallet kom farge for hogstflate, noe som medførte at vi ofte tok veivalget rundt for å løpe raskere.

Det skjedde en omfattende økning i hogst da maskinene fikk innpass på 70-tallet. Det var i samsvar med en politisk målsetning å få opp tilveksten i skogen. Da måtte glissen skog hogges.

Det er ikke bare idag fargene på kartene er misvisende etter et par år. På 70-tallet lot det seg heller ikke gjøre å revidere kartene i samme tempo som nye områder ble snaua.

I Norge har vi fremdeles mye glissen skog der det er flott å løpe.

Hvis vi sammenligner med for eksempel Finland, hvor tilveksten er noe sånt som syvdoblet, så har vi o-løpere i Norge det ganske bra. Så får vi leve med de detaljerte kartene i de mest urbane strøka.

Det kan hende noen av dagens ungdommer synes kartene er i overkant detaljerte, men tilbake til tidligere standard vil de neppe.

Vi bør for øvrig høre litt med dem - de skal bringe sporten videre.

I samme slengen legger jeg til et prisforslag på treningsløp:

Betal etter alder. En sjuåring: 7,- kr. En 57-åring - ja hvor mye blir nå det, da?

Overskuddet fra folk over 30 bør gå til forbundet.

Det vil bli de eldste som blir mest forbannet over dette.

Men det er de som er mest forbannet på forbundet uansett, så det vil ikke utgjøre noen forskjell.

Hilsen Tore Lund


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler