Kretser og Nasjoner - Nytt i venstre sidepanel

Nå blir det enda enklere for OPN.no's lesere å manøvrere sideveis over til o-sider for norske kretser og enkelte o-nasjoner.


Under menyvalget "Linker" finner du en "undermeny" med diverse linker til ulike o-ressurser på nett. Blant disse linker til norske kretser og nasjoner.

Nå har linksamlingene for nettopp "Nasjoner" og "Kretser" fått en overhaling og direktelink til samtlige kretser, samt også noen nasjoner, er nå plassert i venstre sidepanel (marg), slik at det følgelig blir enda mer effektivt å bruke OPN.no's portaltjenester.

ps! Klubboversikten med direktelinker blir naturlig nok fortsatt liggende i venstre sidepanel slik den har gjort gjennom en årrekke.

blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler