Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

KLARER NOF Å KVELE ET MUSEPIP?

Et debattinnlegg av Knut-Anders Løken

Menyen begynner å bli klar på O-Tinget. Mellom snittene skal det bli en kort debatt om avgiften, og heldigvis for NOF er det bare snakk om å kvele et lite musepip. Forslaget om en nedre grense på 50 kr går vel rett i søpla?Nå er det i ferd med å skje, det jeg advarte mot i denne artikkelen:
http://www.opn.no/kan-vi-snakke-konkret-om-avgiften.5811283-138929.html

Kort oppsummering:
Det nytter ikke med konkrete motforslag til dagens avgiftssystem. Den stille motstanden må i første omgang bli en debatt om viktige prinsipper.

Når det gjelder det aktuelle forslaget om å heve avgiftsgrensen til kr 50, så har jeg noen umiddelbare betraktninger, og de taler ikke nødvendigvis til forslagets fordel.

1. Forslaget er et signal om misnøye – det er svært positivt at en klubb våger å stå fram med misnøyen i stedet for å gjemme bort løpet, eller bruke all verdens triks for å skjule den reelle startkontingenten. Jeg tviler likevel på om NOFs styre klarer å se at forslaget representerer MANGE klubber, de som protesterer i det stille gjennom 30-kroners løp – og som i avmakt holder seg langt unna Tinget.

2. Det er også positivt at en høyere avgiftsgrense viser mer respekt for de som jobber i det små, og som aldri kan få særlig mange løpere til sitt arrangement. Men da hadde det kanskje vært like greit å ha et bunnfradrag – og trekke fra kr. 1000 på alle løp, som omtrent er avgiften for 50 løpere i et nærløp. Det vil i praksis bety at det blir 25% eller mindre i avgift på alle løp under 200 deltakere. Smågenialt? Nei, dette forslaget ville ikke lokket større kremmere inn i o-sporten, og jeg innbiller meg at vi trenger noen store signalarrangementer - dog ikke så dyre som Blodslitet.

3. Det er svært positivt at det nye forslaget vil lokke flere løp inn på Eventor. I vår teknologiske hverdag burde det være unødvendig å sirkulerte stensilerte løpsinnbydelser til hemmelige o-løp på samlingsplassen – bare for å spare noen kroner i avgift på småløp. Dette er det beste argumentet for forslaget. For lokal mobilisering er det en stor fordel om et treningsløp blir oppgradert til nærløp. Hvis 50 kr er nok (jeg tror det er litt for lavt, dessverre) så kan det lønne seg å arrangere en åpen lokal løpskarusell, som viser nye grupper av mosjonister at o-løpet kan bli en fast treningsvane.

4. MEN: Forslaget vil ikke kneble de største skurkene (les: kreative studentklubber), og jeg tror at grensegangen mot bedriftsorientering krever en mer grunnleggende avgiftsdebatt, spesielt fordi det er klubbenes egne løpere som også arrangerer bed-o, og som kanskje helt ubevisst saboterer pengeinnsamlingen til NOFs eliteløpere.

5. NOFs beste motargument: En avgiftsgrense på kroner 50 betyr at alle løp under kr 70 forsvinner (altså at alle løp under 70 kr legger seg under grensen). Alle ungdomsløp vil i så fall bli avgiftsfrie, og kanskje alle barne- og ungdomsklasser i alle løp? Det er i så fall et godt svar på vår tidligere kritikk, at avgiften ikke bør være hvitvasking av BU-midler til voksne eliteløpere. En så dramatisk utvikling ønsker neppe NOF, så forslaget vil garantert bli fulgt opp av minstekrav til startkontingent i kretsløp. Men ønsker vi DET, har ikke prinsippet om fri fastsettelse av startkontingent vært et prinsipp vi ønsker å beholde?

6. Dette avgiftsforslaget vil heller ikke påvirke o-sporten i forhold til andre mosjonsøvelser. Det vil fortsatt være mer å tjene på mosjonsløp, spesielt hvis man sammenlikner med dugnadstid. Som nevnt er det positivt for den lokale løpskarusellen, men egentlig kunne vi trengt løp med enda bedre økonomi slik at sporten også begynte å markedsføre seg mer aktivt mot mosjonister. Det er faktisk nyfrelste voksne som kan levere barn til sporten, og som kanskje kan bli sponsorer. De store signalarrangementene – som sporten virkelig trenger – blir ikke påvirket av forslaget i det hele tatt.

7. Da nærløpsavgiften kom, var det største argumentet at klubbene omformaterte kretsløp til nærløp. Dette argumentet blir enda sterkere nå. Hvis vi tenker oss at voksne løpere betaler kr. 120, så vil mange arrangører få dilemmaet: Skal vi tjene 3000 ekstra når straffen er å få besøk av NOFs kontrollør? Nei, svaret blir nok enda flere løp av lav kvalitet, noen poster henger litt feil, resultatene kommer når de kommer osv.

JA, jeg ville personlig stemt på forslaget. Det fjerner i praksis den forhatte nærløpsavgiften som ble innført i 2012. Men det bidrar også til å forsterke den utviklingen vi allerede har sett – hvor de store klubbene – som i mange andre idretter, konsentrerer sin virksomhet rundt 1000 konkurranseaktive, mens NOF mister kontakten med breddesporten som bare vil overleve i lokale småløp. Jeg ville også stemt JA fordi NOF har somlet utilgivelig lenge med å skape en bred avgiftsdebatt. For mitt eget forslag er at vi får fart på debatten, og ikke bare småpynter på liket før det går til kremering.


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler