Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

KAN VI SNAKKE KONKRET OM AVGIFTEN?

Kommentarartikkel av Knut-Anders Løken

Siden tidenes morgen har noen fornuftige mennesker stilt spørsmål ved dette begrepet, for hvorfor skal man betale sukkerskatt når man trener?



Ikke kom med forslag til et nytt avgiftssystem – be om en debatt!

Stadig vekk hører jeg o-løpere beskrive sitt ideelle avgiftssystem, og jeg hører straks at de ikke har fulgt med på debatten.

– For Guds skyld, sier jeg.

– Ikke foreslå noe sånt, det er altfor lett å finne motargumenter.

Beviset ligger foran øynene våre. Det er lett å finne et utall argumenter mot det systemet vi har i dag, likevel overlever det stadig flere O-ting.

Sist var det noen som prøvde seg.

De kom med ulike forslag, men de ble enkelt stemt ned, sannsynligvis også av avgiftsmotstandere.

NOFs styre regner dagens system som en hellig ku, og vil ikke ha debatt.

Da er det lettere å peke på svakhetene i nye forslag.

Og selv jeg, som ihuga avgiftsmotstander, kan faktisk se disse svakhetene.

Selv om et nytt system på kort sikt fjerner åpenbare ulemper, så får vi gang på gang bevist at arrangørene endrer atferd i takt med et nytt avgiftssystem.

Om alle løp under 100 deltakere blir avgiftsfrie i dag, så er kanskje ikke skaden så stor, men om to år kan vi da oppleve at nesten ingen løp har mer enn 100 deltakere, og tilsvarende kan det bli mange løp til 50-kroner hvis avgiftsgrensen settes der.

Det jeg er helt uenig i, og det er virkelig en skam for hele bevegelsen, ikke minst for de som sitter i styre og stell – er at det nærmest er et forbud mot det å DISKUTERE avgiften.

Jeg skal ikke repetere hele historien om hvordan dagens system ble satt, men prosessen stinket.

Jeg advarer derfor mot å komme med nye avgiftsforslag, men dette er et stort dilemma.

Uten konkrete forslag ender debatten bare med en skittkasting om det systemet vi allerede har.

Jeg skjønner at det ble tatt et desperat grep for å redde byråkratiet, jeg kan også se at avgiften på kort sikt virker sammen med kravene fra Idrettsregistreringen og Olympiatoppen, men jeg kan samtidig ikke finne et eneste argument for at systemet tjener o-sporten på sikt.

Derfor må det bort.

Finnes det et alternativ, et motforslag, som vi faktisk kan diskutere uten umiddelbart å havne i søpla sammen med Telemark, Troms og Finnmark – de som prøvde seg med motforslag sist?

Jeg mener at det er to tydelige alternativer til dagens avgift som ikke bare kan dyttes til side, fordi det ikke er snakk om ferdigtygde forslag, men to alternative prinsipper.

PRINSIPP 1: Følge våre naboland.

PRINSIPP 2: Fjerne avgiften helt, slik at vi kan diskutere noe annet.

Det første prinsippet er det lett å argumentere for.

Når både Danmark og Sverige over lang tid har diskutert seg fram til et system, i en debatt hvor mange interesser har blitt hørt, så er det helt merkelig at vi i Norge kan argumentere for å ignorere alt de erfarer i våre naboland.

Den norske avgiften har blitt satt med øks, og her var det ikke snakk om å høre, men å overkjøre.

Jeg vet ikke hva en norsk variant burde ende i, og Terminlisten er litt annerledes enn våre naboland siden vi ikke har definert Mosjonsorientering som egen løpsvariant, men jeg kan antyde.

I så fall ender vi med et system som stiger fra for eksempel 10% ved 50 løpere til 30% ved 1000 eller 1500, alt etter hvilken formel vi velger.

Det andre prinsippet har jeg personlig mer sans for. Hva om vi fjerner hele avgiften?

Siden tidenes morgen har noen fornuftige mennesker stilt spørsmål ved dette begrepet, for hvorfor skal man betale sukkerskatt når man trener?

Men hvis NOF ikke får inn avgift ved å kreve skatt, så må de ha noe å selge. NOF kan faktisk selge markedsføring.

Hvis jeg skal arrangere et løp, så ville jeg faktisk lagt løpet ut på Eventor hvis det bare kostet 15% i avgift.

Selv på små steder har Eventor en verdi, men sjelden 30%.

Derimot kan det være god butikk hvis et løp med antatte 100 deltakere får 115, hvis et løp på 30 får 35, og det gjør det ved å ligge på Eventor.

I tillegg kunne det vært mulig å kjøpe reklameplakater i margen på Eventor, i så fall vil inntektene fort tilsvare 20% likevel, men det er ingen avgift – her snakker vi om frivillige kjøp av markedsføring, og vi lærer arrangørene å være kremmere.

Hadde jeg hatt hånd om en stor klubb, ville jeg gjerne hatt et enda større løp – et løp som klubben kunne pryde seg med.

Da ville jeg spurt NOF om jeg ikke kunne få kjøpt ELITEPLAKATEN i tillegg, for nye 10%, så kunne løpet havnet på terminlisten som mesterskap eller uttakningsløp.

Og tenk litt videre: Kanskje man kunne selge plass på Norgeslistan?

Jeg er ikke det minste i tvil om at begge disse prinsippene fortjener seriøs behandling, spesielt så lenge NOF er knusk tause om de eventuelle fordelene med sitt eget prinsipp.

Nei, vi kan ikke snakke konkret om avgiften, men det bør være mulig å diskutere noen prinsipper.

Kommentarartikkel av Knut-Anders Løken


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler