Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Illustrasjonsbilde. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

INNPISKEREN ER SÅRT SAVNET

Kommentar - Rett fra kompasshuset

I o-sportens storhetstid og gullalder hadde vi påmeldingsboka og en oppmann som fungerte som innpisker. Det var tidkrevende, men det fungerte og ikke minst - Det ga resultater gjennom økt aktivitet!Klubbene og Orienteringsforbundet bør ta initiativ til at det igjen innføres en eller flere former for oppmannsfunksjon.

I tidligere tider hadde vi o-permen med innbydelser som sirkulerte rundt på løp. Via denne meldte man seg på til kommende løp.

Oppmannen/påmelder var en effektiv innpisker.

En tungvint løsning på mange sett og vis, men den fungerte og den var også en viktig/avgjørende bidragsyter med tanke på å legge grunnlaget for storhetstida og gullalderen vi opplevde på 70- og 80-tallet.

For de som er opptatt av at ting skal være digitalt forankret kunne en av flere oppmanns-varianter settes opp gjennom at NOF sentralt sender ut en vennlig SMS til Eventor-brukere søndag ettermiddag, hvor SMS'en da minner mottaker om å melde seg på til løp kommende helg.

Regnestykket er enkelt.

NOF drar inn 30% av startkontigenten i løpsavgift/arrangørskatt. Med et spenn i startkontigent fra cirka 80 til 300 kroner for en voksen person blir spennet i NOF-inntekt da 24 til 90 kroner per ekstra påmelding.

Om vi tar høyde for at én ekstra deltaker i en god del tilfeller i praksis betyr at hele familien melder seg på, blir regnestykket enda hyggeligere for Norges Orienteringsforbund og arrangørklubb.

Det at man da bruker noen øre på sentral SMS-utsendelse blir i et slikt bilde en begrenset utgift til inntekts ervervelse.

Mekanismer for varianter av spleiselagsfinansiering av SMS'er kan løses på ulikt vis, for eksempel i grensesnittet NOF/Eventor/Arrangør/Annonsør/Sponsor/Mottaker av melding.

Dette handler om markedsføring - Om noen skulle være i tvil - God markedsføring gir økt deltakelse!

Om akkurat dette med å bruke SMS'er som en digital innpisker er god markedsføring koster det svært lite å finne ut av. Kjør en pilot med 5-10 arrangører kommende vår, og vips så har man svaret.

Uavhengig av ovenstående digitale drodling bør NOF og klubber uansett tenke høyt sammen i forhold til hvordan oppmannsfunksjonen og innpiskeren laget av kjøtt og blod igjen kan komme tilbake i o-manesjen.

Kommentar Geir Nilsen
Redaktør OPN.no

*  PS! Første gang publisert 1. oktober 2013


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler