www.opn.no

VI KASTET OSS INN I DEBATTEN OM GRATISPASSASJERER19.02.2018 - OPN.no

Man bør ikke omtale sitt publikum og sin leserskare på ufordelaktig vis fordi at de tar i mot det du byr på.

Derfor kastet vi oss inn i debatten.

Se saken: "På 17 år har vi aldri sett en eneste «gratispassasjer her. Jeg håper MBL står ganske alene om denne definisjonen".


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler