Idrettsforbundet og NTB sammen om resultater

NIF har inngått et resultatsamarbeid med NTB, som innebærer at alle resultater som registreres i NIFs databaser kan distribueres til alle NTBs mediekunder i Norge.


Dette betyr i prinsippet at alle norske aviser vil kunne få tilgang til alle resultatdata som utveksles mellom særforbundene og idrettens databaser.

NIF og NTB jobber sammen for å sørge for at alle særforbund skal kunne integrere mot idrettens databaser via både eksisterende og nye tjenester. Både lagidretter og individuelle idretter er støttet.

- Gjennom samarbeidet gir vi alle særforbund et verktøy for å oppnå bred distribusjon av sine resultater. NTBs utstrakte medienettverk i Norge vil bidra til økt synlighet og mediefokus for særforbundene som benytter seg av denne muligheten, sier Vegard Flaamo, assisterende IKT-sjef i NIF.

- NTB har drevet med formidling i 145 år. Vår virksomhet har alltid vært knyttet til nyheter. Vi er landets største leverandør av redaksjonelt innhold i tekst og bilder til norske medier, og kundeporteføljen består av oppunder 100 kunder, fordelt på alt fra små lokalaviser til store, riksdekkende medieaktører innen avis, nett og TV. I tillegg tilbyr vi en rekke andre tjenester, som i dag spenner fra pressemeldinger til spesialtilpassede kurs innenfor språk, foto og grafikk. Fra 2012 distribuerer vi også sportsresultater fra alle nivåer i norsk idrett, sier Anders Sivesind i NTB.

blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler