Illustrasjonsbilde fra samlingsplassen for Holleia Høstløp 2013. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Illustrasjonsbilde fra samlingsplassen for Holleia Høstløp 2013. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

HVORDAN SNO SEG UNNA LØPSAVGIFTEN

Kommentar

NOF gir seg ikke, men tviholder på flat skatt for o-arrangører. Men det er demotiverende å samle inn penger til formål som bryter med ditt eget verdisyn. Hvordan skal du klare å få lønn for strevet uten å bryte reglene?Jeg kjenner ikke alle triksene, men kan redegjøre for noen av dem som er i bruk, altså, karttrikset, stensiltrikset, parkeringstrikset, prologtrikset, bankettrikset, bøttetrikset, teknisk-arrangør-trikset og gi-faen-trikset. Målet må være å få inn kr 50 pr løper, noe som bør være et rimelig minstemål så lenge vi har et urimelig skattesystem med flat skatt uten bunnfradrag.

1. Karttrikset
Dette har en viss studentklubb benyttet med stor suksess. Ikke trykk løypene, men la løperne tegne selv. Eventuelt kan du legge opp til begge deler, med to kartbunker. Da kan du prise kartet til kr. 20, og ta 30 kr i startkontingent. Argumentet ditt er at et kart kan brukes flere ganger, og vit at det har gått gjennom for andre klubber tidligere. Du kan risikere at noen løpere tar deg på ordet, og gjenbruker kartet, men hvis du ser en utvikling i den retning, så er også 30 kr en grei kartpris.

2. Prologtrikset
Del løpet i to, og krev 2x30 kr. Legg ut tre korte løyper, f.eks. 1,5 km, 2 km, og 3,5 km. Da kan du få kombinasjoner som tilfredsstiller de fleste o-mosjonister. Du kan legge opp til prolog og finale, men du kan også gjøre det enkelt, og bare ta tiden to ganger. Løp to kan også være en postplukk med alle postene som ligger ute. NB: Når du legger ut løpet på Eventor kan det lønne seg å samarbeide med en annen klubb, slik at trikset ikke er så gjennomskuelig. To klubber med løp på samme dag fra samme samlingsplass, det er ikke forbudt.

3. Parkeringstrikset
Ta kr 50 i parkering. Hvis startkontingenten er kr 30, så tar folk denne avgiften med et smil. De forstår at parkeringsavgiften bare er satt for ikke å finansiere en illusjon, for ikke å lure unge o-løpere til å tro at de har en yrkesmulighet i en sport uten sponsorer og publikum. De fleste foreldre – særlig i denne sporten – foretrekker at ungene prioriterer utdannelsen sin.

4. Stensiltrikset
Del ut en lapp med oversikt over lokale løp til utvalgte o-løpere og legg resultatene på en egen nettside. Systemet er i bruk, og fungerer godt ulike steder. Men det er synd at du ikke kan dra nytten av Eventor. Kall gjerne løpet en treningskarusell. NB: Dette trikset er faktisk forbudt hvis det er underskrevet en O-klubb, finn på et morsomt klubbnavn, så er det jo bare et venners-venner-løp.

5. Bankettrikset
Selv høyerestående personer inne på Ullevål har deltatt i slike løp, kanskje uten å vite at de støtter lokalt idrettsarbeid til fordel for sitt kjære landslag. Ta 30 kr for selve løpet, men tilby et overbetalt arrangement med forhåndspåmelding i etterkant av løpet. Hvis du ikke trenger Eventor, så kan du også putte løp og bankett i samme pakke, men da er det strengt tatt bare et venneløp.

6. Bøttetrikset
Ta kr. 30 i startkontingent, men du kan oppfordre løperne til å støtte arrangøren – og i så fall legger de en femtilapp i bøtta. 20 kr ekstra til lokalt idrettsarbeid, det gir de fleste.

7. Teknisk-arrangør-trikset
La en lokal bedrift stå for arrangementet, men ta betalt tilsvarende kr. 50 pr løper som teknisk arrangør. Dette er prøvd flere steder, med atskillig mer pr løper, og har vært et vanlig triks i andre mosjonsløp.

8. Gi-faen-trikset
Arranger løpet med startkontingent kr. 50, overhør politiet på Ullevål, og se hva som skjer. Du gjør hele O-Norge en stor tjeneste hvis du står på ditt og forlanger å vite hvordan reglene blir håndhevet i praksis – for andre. Foreløpig har ikke en eneste klubb blitt suspendert for ikke å betale, og vi trenger faktisk en sak – vi aner jo ikke hvordan reglene blir håndhevet. Inntil vi vet det, tror vi heller at noen klubber som har stemt FOR avgiften, har fått godkjent noen av disse triksene.

Tips oss gjerne om flere triks. Bidra til rettferdig behandling av o-arrangører, til sportens beste.

Kommentar av Knut-Anders Løken


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler