post_05

HVEM ER DISSE FOLKA?

Kommentar - Rett fra kompasshuset

I og med at jeg fortsatt bidrar litt ved å lage kart, hjelpe til med å lage tur-o-opplegg (2 1/2 i år), og arrangere småløp stiller jeg meg spørsmålet:Jeg må innrømme at jeg alltid har tenkt litt for mye på orientering.

I og med at jeg fortsatt bidrar litt ved å lage kart, hjelpe til med å lage tur-o-opplegg (2 1/2 i år), og arrangere småløp stiller jeg meg spørsmålet.

Hva er meninga med det vi driver med?

Er skaping av aktivitet det vesentlige?

Eller er det at aktivitet er innbringende for det sentrale system, og at jeg dermed har plikt til å bidra der i og med at jeg bruker ganske mye tid på å lage istand det overnevnte.

Det slår meg at orienteringsfamilien er ganske sammensatt. De fleste, det store flertallet, er som jeg selv håper at jeg er, romslige og innser at orientering er den idretten den er.

Mye bra med orientering som ut fra mitt syn er en unik idrett. Men etter å ha iaktatt diverse fenomener gjennom en årrekke, har jeg kommet til at det fins noen marginale grupper. Noen ganger føler jeg at de har for mye å si.

En gruppe er nerdene.

Disse er av den oppfatning at alle som har stelt med dette før, egentlig er overlevninger. Det som teller er å komme på TV, eller komme til OL, feks. Da vil orientering oppleve en eksplosiv vekst.

Kunne sagt mer, men stopper der. Jeg har en o-kamerat, "Raggen" og i forbindelse med at vi begge arrangerte løp da resten av o-Norge var på Tio, diskuterte vi en del.

"Raggen" sa, "Eventor er lagd av nerder, for nerder".

På en måte symboliserer Eventor orienteringens tro på at all teknologi gir framgang for o-sporten. Uten at jeg ønsker klippetanga tilbake (det var jeg som fikk den fjernet i sin tid) så må en slå fast at det er en sannhet med modifikasjoner.

Påmeldingsboka på klubbhuset eller som gikk rundt på løpene, pluss en iherdig oppmann (kvinne) var Eventor fullstendig overlegen.

Jeg lurer på om hele Eventor-konseptet egentlig er avlegs.

Jeg er ikke på Facebook og slikt, og jeg har forbannet meg på at jeg ikke skal være der heller, men det er tydelig at det er der det skjer.

Men som jeg har sagt før, Eventor har vært effektivt for å trekke inn penger sentralt, og gitt et pusterom. Men det tror jeg ikke vil vare lenge. Man lever på lånt tid. Alderssammensetningen og det generelle interessefallet forteller om det.

Så er det "firkantingene" i bevegelsen.

I gamle dager da det var fres over karttegningen lanserte en av Norges dyktigste karttegnere noensinne, Ivar Helgesen, begrepet "grøftepoliti".

Det Ivar mente at kretsen sendte ut folk (som ofte ikke hadde peiling) for å kontrollere kart, og det var om å gjøre å finne noe de kunne "ta" karttegneren på.

Dette medførte at de sikkert fikk luket ut noen useriøse, men man opplevde også at mange velmenende og flinke folk ikke gadd mer. Da vi fortsatt brukte stifteklemmer var det i Sverige en bevegelse iscenesatt av A4-gjengen i orientering "alle tagger i rutan"-bevegelsen. En stift utafor ruta, disk!.

Disse har nå skiftet arbeidsområde i og med at brikka har eliminert denne muligheten for å diske folk. De er blitt avgiftspoliti.

Ingen, ikke jeg i hvert fall er uenig i at løpsavgift må vi ha for å finansiere en del felles oppgaver. Men når man går helt ned på grasrotnivå, der aktiviteten blir skapt, for å hanke inn penger - så har man gått for langt. Det sier seg sjøl, mye av det vi arrangerer i dag er rene underskuddsforetagende.

Årsaken er den triste, det er blitt for få deltagere.

Det vil, slik jeg ser det, være urimelig å sette startkontingenten mye opp, da blir det antagelig enda færre. Det er jo tullete å hevde at løpsavgiften uansett er sentralsystemets penger. Hvis ingen vil arrangere smått lenger, kommer det heller ikke inn penger.

Som med karttegninga - man helte ungen ut med vaskevannet. Distriktene ble rensket for karttegnere, ingen tok sjansen på det. De fant en annen hobby. O-sporten tapte.

Overfor løpsavgiftpolitiet har jeg en tilståelse å bekjenne.

Lørdag 9. og søndag 10. mai, samtidig med Tiomila, arrangerte den iherdge Hans Kristian Aalien i Eggedal, den gamle Champion Pål Gunnar Mikkelsplass, nå hengiven o-løper, og undertegnede, Eggedal/Bromma 2-dagers.

Løpet sto ikke på Eventor. Det ble en hyggelig liten greie med 45 deltagere hver dag. Det var det første o-løpet i Eggedal siden ØBOK og NBOK ble slått sammen, det er 30 år.

Det kom 9 eggedøler, 9 unike o-løpere, og nå har disse og sikkert ganske mange andre kjøpt Aaaliens tur-o-konvolutt.

Hold deg fast pf og andre i avgiftspolitiet, bak det kryptiske ordet i innbydelsen startkontingent "vanlig", skjulte det seg kr 50. En "grønn" en. 20 kroner mer enn "tillatt".

Startkontingenten ble lagt i ei bøtte av deltagerne.

Etter søndagens løp tok Champion Mikkelsplass og undertegnede en rask foredeling. PG fikk to femhundrelapper, pluss at han fikk det som lå igjen i bøtta. Jeg sa at han kunne sette dem på kontoen til skigruppa, som eide tidtagerbrakka.

Resten tok jeg. Etter som jeg hadde hatt mest utgifter, i alt 60 mils kjøring (4 turer), forsynte jeg meg med en 500-lapp.

Resten, 2050 kr, ble satt inn på kontoen til de som eier utstyret og printerne m. toner.

Resultatet ble lagt ut på Brikkesys.no umiddelbart etter hjemkomst.

Elgkarbonadene med poteter og kålstuing på Eggedal Borgstue smakte forteffelig og turen over Haglebufjellet var bare en opplevelse.

Jeg har regnet ut at vi skulle betalt 1200 kr i løpsavgift.

Om det er sånn om å gjøre, så kan jo løpsavgiftpolitiet sende en faktura på det beløpet, så skal jeg personlig betale den. Adr, HLW. Verpveien 9. 3330. Skotselv.

Etter nærmere ettertanke trur jeg at jeg lar den gå til inkasso. Da blir det en bedre avissak for iherdige Eirik Gullord i Bygdeposten "Ildsjel oppgitt over sitt eget forbund".

Uansett ble det ihvertfall et lite løp i Eggedal (som sagt første på 30 år) og et lite løp i Bromma (første siden et KM for noen år siden, tidligere omtalt på OPN)

Amen.

Skrevet av Hans L. Werp


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler