HONNØR TIL STOKKE IL OG MIDTSOMMERLØPET

Kommentar - Rett fra kompasshuset

I kjent stil arrangeres det ikke orienteringsløp i helgene i de kretsene som huser de såkalte storklubbene, når det skjer noe hvor de selv skal ut i verden for å dyrke sitt ego. I Vestfold er det fortsatt noe grasrot igjen. Der tar Stokke IL ansvar og arrangerer løp med edruelige startkontingenter lørdag og søndag. Og selvfølgelig trekker de folk, i en helg hvor relativt folkerike Akershus, Oslo, Østfold og Agder-fylkene brenner av dugnadskroner i det store utland.Det skal være 1% orienteringsløpere i Norge i 2020.

Dette har Norges Orienteringsforbund bestemt. I praksis skulle det bety noe sånt som 55.000 orienteringsløpere.

Per dags dato er det kanskje noe sånt som +/- 5.000, altså under 10 prosent av hva som er det ultranaive og lite gjennomtenkte målet.

Men det sier seg selv at det er stor avstand mellom ord og handling, når det er haugevis av helger uten orienteringsløp, selv i Akershus og Oslo o-krets, som både kunne og burde vært motoren i bevegelsen, blant annet i egenskap av folketallet.

Denne helgen er årsaken til at det ikke arrangeres noe orienteringsløp i og rundt hovedstaden at noen løpere skal til Finland for å delta i Jukola-stafetten. 

Om med fravær av en fungerende klubbstruktur og mangel på en oppegående terminliste, så faller da det skjøre korthuset sammen.

Vestfold og Stokke IL tar derimot som eneste krets i hele Oslofjord-regionen ansvar denne weekenden.

Der arrangeres Midtsommersprinten og Midtsommerløpet lørdag og søndag.

Startkontingentene er på det edruelige og nøkterne nivået vi kjenner fra grasrota og nøkterne og helhetstenkende arrangørklubber, og per i dag med henholdsvis 574 påmeldte og 661 påmeldte løpere.

Viljen gir evnen - Stokke IL viser at det er mulig - Stor honnør til dem!!

Kommentar OPN.no


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler