Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

HARALD ANDRESEN ER DØD

- En legende innen orienteringsmiljøet er ikke blant oss lenger, står det innledningsvis i minneord etter Harald Andresens bortgang. Og det er helt korrekt. Legendestatusen hører Harald til!Harald Andresen var full av positiv energi og fortellerglede hver gang vi møtte ham på orienteringsløp.

Historiene pressemannen på raust vis delte fra sitt innholdsrike liv var både gode, fyldige og fargerike.

Han var også flink til å gi hyppig ros til de som fortjente det.

Harald pratet varmt om gode prestasjoner og det var heller ikke uvanlig at jeg selv på gavmildt vis fikk høre hvor betydningsfullt og viktig det var med det dugnadsarbeidet nettavisen OPN.no legger ned for norsk orientering.

Harald var nemlig svært opptatt av at orienteringsidretten måtte være synlig i de rette kanaler.

Men den som uansett fortjener aller mest ros, det er naturlig nok Harald selv.

For det er mange år siden Harald Andresen nådde pensjonistenes rekker. Allikevel arbeidet han utrettelig med synliggjøring av orienteringssporten.

Det er ikke få mesterskap og andre o-begivenheter Harald har reist på i inn- og utland, gjennom et langt liv, også etter at han med god samvittighet kunne ha trukket seg tilbake, og alltid med PC, kamera og notisblokka for hånden.

Harald løp gjerne rundt på samlingsplass, og han var i et av sine mange ess når han fikk være ute i felten og knipse bilder av løperne på postjakt i terrenget.

Ved en anledning viste han meg en bildeserie (stillbilder, ikke film) han hadde tatt av Eskil Kinneberg. Mens Eskil fortsatt var ung junior.

- Se på det postarbeidet, se hvor effektiv han er, utbrøt Harald på entusiastisk vis, og fortsatte kanskje i 10-15 minutter med å fortelle om ungdomsarbeid, talentutvikling, organisering av orienteringsidretten og dens muligheter, samt mye annet spennende.

Og når vi først nevner Eskil Kinneberg er det naturlig å pense over til Lene Kinneberg, mor til førstnevnte, og klubbvenninne med nettopp Harald Andresen.

Hun har skrevet noen flotte og varme minneord som er publisert på hjemmesiden til Raumar Orientering. Nedenfor har vi sakset innledningen:

- En legende innen orienteringsmiljøet er ikke blant oss lenger. Skjærtorsdag sovnet Harald Andresen stille inn ved Lindrende avdeling på Skedsmotun sykehjem, 78 år gammel.

- For mange av oss som har holdt på med orientering siden 70-80 tallet har Harald vært en velkjent skikkelse å se på de fleste større o-arrangement rundt om i inn- og utland.

- Selv startet han å løpe orientering i Gjerdrum o-lag rundt 1970 og han har bl.a. tegnet klubbemblemet til GOL.

- Han har så vidt vi vet deltatt i O-ringen 5-dagers i Sverige hvert år siden 1971. Men ganske raskt ble det filming og fotografering under orienteringsløp som ble hans store lidenskap.


Lene forteller videre om klubbkvelder, Harald Andresens arbeid med tekst og bilder, pluss hans tilstedværelse på mange store hendelser. 

Avslutningsvis skriver Lene Kinneberg;

- Et o-løp uten Harald på siste post var uvanlig! Nå har han dessverre stemplet og knipset på siste post for siste gang.

Det er lett å samtykke i Lenes ord, når denne nye sesongen ruller i gang for alvor, vil det være en klippe som mangler!

Geir Nilsen
OPN.no

---

Se også
* Lene Kinnebergs minneord i sin helhet


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler