Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

FORVENTET FLEX-O-FIASKO
FORVENTET FLEX-O-FIASKO
Flex-O var et desperat forsøk fra NOF på å bevise at løpsavgiften ikke sto i veien for all nyutvikling, men beviste det motsatte. Naturligvis.

NOF hadde sett seg lei på all sutringen om løpsavgiften, og samlet o-sportens unge hoder til en idedugnad i det såkalte Forenklingsutvalget. Bestillingen var tydelig: Bevis at det er mulig å være kreativ innenfor dagens avgiftssystem. Deltakerne i utvalget hadde dessverre ikke fulgt med på OPN, og trodde i sin naivitet at det var mulig. Flex-o-løpet ble lansert med brask og bram, men var så komplisert i all sin enkelhet at det knapt har vært arrangert et eneste løp etter den foreslåtte malen.

Ideen var å kvalitetssikre mindre lokale løp – en god tanke – og dessuten markedsføre løpene bedre – også det godt tenkt. Men arrangørene skulle altså kreve inn penger fra egne løpere, sende dem til NOF, for så å få dem tilbake. Det blir for snodig. Det betyr at arrangørene må ta på seg jobben å forklare egne løpere at de ikke betaler en startkontingent, men en slags treningsavgift til egen klubb. Greit nok, men du skal være en god retoriker for å forklare hvorfor pengene må gå omveien innom Ullevål.

En o-arrangør liker kart og IT, men synes naturligvis det er trøblete å holde en politisk tale for egne klubbmedlemmer, spesielt hvis man ikke støtter ideologien som ligger i bånn – at det er en god ide å la lokal mosjonsidrett sponse nasjonal proffsport. Vi skal ikke henge ut enkeltklubber ved å referere hvor komplisert dette tydeligvis har vært, men du får deg en god latter hvis du kjenner Flex-o-reglene og samtidig følger med på innbydelsene på Eventor.

Det ser ut som om Flex-O nå forsvinner fra terminlisten, og NOF har neppe noen gode alternativer. På OPN har vi tidligere prøvd å peke på det helt opplagte, at o-sporten fortsatt har mange entusiaster og at de neppe sier nei til en hyggelig telefon fra NOF om LITT bedre kvalitet og LITT bedre markedsføring – hvis de får beholde penga selv, og ikke skal straffes med den plagsomme jobben å være politisk talerør for en merkelig avgiftsordning.

Terminlisten er hullete og søplete. I Hedmark har vi det merkelige paradokset at helgen er fri for NOF-løp, mens o-løperne samler seg på hverdagene om bedriftsløp – som o-klubbene! arrangerer. Altså går det null avgift til NOF. Hvor er den solidariske tanken om at all lokal aktivitet skal skattlegges med tanke på vår nasjonale elite? Da må det vel være lov å spørre om folk sover når de stemmer på O-tinget?

Hvis jeg skal ta med meg en nybegynner på et o-løp, vil jeg vite at løperen får en fullgod opplevelse i sitt første møte med sporten. I fjor leste jeg en innbydelse til OBIKs karusell her i Oslo – løp som går UTENFOR Eventor - og det er det eneste eksempelet jeg kan komme på hvor voksne nybegynnere var tatt med i regnskapet. Men jeg har ikke sett skrivet siden, vet ikke om de gode intensjonene er fulgt opp, og nøler med å ta med meg nybegynnere – også dit. I år har jeg løpt syv nærløp, og to har vært gode, resten noe rot. Derfor var tanken bak Flex-o svært god, men igjen – det nytter ikke uten å endre avgiften. Vi får håpe Flex-o-fiaskoen ble det endelige beviset, også for NOF. 

Kommentar av Knut-Anders Løken


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler