Finnemarka Vårløp i regi av Viul OK Kartlofferne. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Finnemarka Vårløp i regi av Viul OK Kartlofferne. Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

AVGIFTEN SMULDRER OPP O-SPORTENSiste nytt: O-klubbene får betalt av NOF for å hente inn løpere. Noe som skurrer? Skal man ikke betale 30% av startkontingenten inn til forbundet hver gang man skaffer en deltaker?

Løpsavgiften på hele 30% er ikke bare en hellig ku, men også en mur mot all nyutvikling i o-sporten. De som møter på Tinget er de eneste som har et annet syn, og det gjenstår å høre hvordan de begrunner den situasjonen sporten har havnet i. Løpsavgiften er fortsatt 30%, og pengene raser inn til NOF – hele 4,4 millioner, eller mer… og NOF mottar disse pengene med god samvitiighet fordi storklubbene visstnok har minst 60 millioner på bok, takket være hva da – salg av klubbhytter, sykkelløp? – ikke vet jeg. Ordningen fungerer for de største løpene fordi o-sporten har rike foreldre – og startkontingenten, som har doblet seg på få år, hindrer foreløpig ikke DE FLESTE o-løpere i å delta i nasjonale hovedarrangementer.

NOF skryter av noen suksesshistorier fra de senere år. Turorientering har fått en god tjeneste på nett, og leverer resultater – men der er avgiften bare 15% - ikke 30%. Stolpeorientering er en annen lykkefortelling, som trekker inn midler fra både stiftelser og lokale sponsorer, men denne aktiviteten har nektet å være med på pengeinnsamling til forbundet, og har organisert seg i en egen stiftelse. Det siste er Flex-o-løpet – et redusert kretsløp hvor NOF BETALER klubbene for å skaffe deltakere, kr 40 for ungdom, kr 20 for voksne – og i tillegg 500 kr hvis du innsetter klubbformannens sønn som fiktiv løpsleder. Riktignok går regnestykket for de voksne løperne litt i minus, ganske nøyaktig kr. 7 når avgiften er innbetalt, mens det er et pluss på kr. 25 pr løper i yngre klasser. Når man trekker inn 500 kr for en fiktiv løpsleder, så er det relativt greit å få pluss på disse løpene totalt.

Det mest paradoksale er at Flex-o-løpet er utviklet for å stramme opp det som foregår utenom de nasjonale hovedarrangementene. Kretsløpene er dyktig utført teknisk, men er basert på en årlig klubbdugnad, og deltakerantallet er det få som har brydd seg om – inntil det blir så lavt at løpet forsvinner. Ja, her trengs det mer aktiv markedsføring, og nytenkning mot nye grupper. Det er min påstand at klubbene hadde tatt denne utfordringen gratis, hvis bytteforholdet mot NOF hadde vært mer rettferdig.

I tillegg er Flex-o-løpet en utstrakt hånd til alle de som i avgiftsskyggen har foret Eventor med halvferdige, dog sjarmerende, o-løp som arrangørene naturlig nok kvier seg for å ta betalt for, men nøyer seg med kr 30 – altså null inntekt til klubb og null avgift til NOF. Det er min påstand at også disse løpene kunne strammet seg opp etter en vennlig telefon fra NOF, men da kan ikke NOF kreve halvparten av overskuddet.

Den nåværende avgiften bidrar også til at nasjonale ferieløp blir utkonkurrert av utenlandske løp, og vanskeliggjør dessuten nybrottsarbeid på den hvite delen av o-kartet – det bør også nevnes.

Det har kommet mange forslag på et annet avgiftssystem, men selv har jeg endt opp med min egen kvalitetsundersøkelse, og den sier at 15% er greit, nettopp fordi NOF faktisk har noe å selge – en elektronisk markedsplattform. Nå er det altfor synlig at det innsamlete beløpet går til å dekke eliteidrett – og gir NOF frie midler til å støtte opp under verdier som få o-løpere kan stille seg bak. Hvis det blir mange Flex-o-løp, så burde vel selv deltakerne på Tinget klare å se at det er bedre med 15% enn 0%, som det stort sett vil bli etter et Flex-o-løp? Dessuten bør de kunne se at o-sporten smuldrer opp.  

Kommentar av Knut-Anders Løken


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler