Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

TULLIK VALSTAD ER DØD– Tullik Valstad døde 18. mai 2018, 94 år gammel. Gjennom et helt liv var hun på forbilledlig vis en drivkraft for Oppsal Orientering og for orienteringsidretten.

Det er på OppsalOrientering.com dette står å lese.

Videre heter det;

– Tullik deltok i stiftelsen av Oppsal Idrettsforening sommeren 1940. Hun fortalte selv at da idrettsgutta på Oppsal vinteren 1940 fant ut at distriktet burde ha en egen idrettsklubb, ble hun, 15 år gammel, sendt som representant for jentene for å kreve jentenes rett til å være medlem i klubben. Det var jo vanlig på denne tida at idrettsklubbene var rene gutteklubber.

Det var slik en lang idrettskarriere som utøver på toppnivå, som ildsjel i klubbarbeidet og som pioner startet opp for Tullik Valstad.

Disse aspektene gir minneordet oss dypere innsikt i.

* Les hele minneordet "Tullik Valstad 1924-2018" hos OppsalOrientering.com.


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler