www.opn.no

kartbit_01_trheim

Målestokk-nei til Blodslitet

I likhet med neste års VM-arrangører har kommende helgs Blodslit i Fredrikstad søkt IOF om å kunne fravike målestokken 1:15.000 grunnet stor detaljrikdom.


11.10.2010 - Geir Nilsen

Men i likhet med de franske VM-arrangørene 2011 har det internasjonale orienteringsforbundet også avslått Blodslitet sin søknad.

- Årets Blodslitet går i et av Norges mest detaljerte O-terreng. Terrenget rundt samlingsplassen er pepret med klover, skrenter, stup, steinurer og høydepunkt. Dette terrenget har således aldri tidligere blitt kartlagt i målestokk 1:15000. For å gjøre konkurransen bedre ønsket derfor arrangøren Fredrikstad Skiklubb å bruke 1:10000-kart i de fire eliteklassene også i Blodslitet. Særlig i de innledende sløyfene med mange poster, korte strekk og retningsforandringer, ville dette gjort orienteringen mer interessant, uttaler løpsleder Øystein Ruud.

– Ettersom Blodslitet er et av få løp i Norge som har status som World Ranking Event søkte vi IOFs kartkomité. Imidlertid fikk vi blankt avslag og beskjed om å holde oss til 1:15.000, legger Ruud til.

Han frykter løperne vil slite med å lese kartet i de mest detaljerte partiene og mener IOF bør utvise skjønn ved valg av målestokk.

- Detaljene her ute i skjærgårdslandskapet er tydelige, og således er det heller ikke bare å generalisere kartbildet for å bedre lesbarheten. Det ville blitt feil, poengterer Øystein Ruud.

Pågående målestokk-opprør Det er ikke bare arrangører som er fortvilet over IOF's strenge målestokk-regime. I forrige uke fortale OPN.no om Anne Margrethe Hauskens målestokk-opprør på Facebook. I løpet av få dager har gruppa "Map scale 1:10 000 for WOC long distance 2011" fått nærmere 350 medlemmer.

Men ikke alle deler Hauskens og en del arrangørers syn om at det ved enkelte anledninger kan være hensiktsmessig å vike bort fra målestokken 1:15.000 også i forbindelse med langdistanseorientering.

Anders Tiltnes har etablert Facebook-gruppa "Behold 1:15000 på langdistanse". Denne har sålangt drøyt 50 tilhengere.

1:7.500 for unge og gamle i Blodslitet
Kampen om hva som er riktig målestokk på langdistanse er noe som berører senior-utøvere, arrangører og IOF.

For andre aldersgrupper står arrangørene friere og Fredrikstad Skiklubb og Blodslitet velger i år å innføre en ny målestokk i arrangementets 43-årige historie.

– De øvrige klassene løper på kart i større målestokker. For første gang har vi til og med laget en utgave i 1:7500 for at de eldste og yngste deltagerne skal få større glede av orienteringen, sier løpsleder Øystein Ruud.

---

Blodslitet 2010.
Mulig relevante artikler