Hvor mange må det være for at en idrett ikke skal falle under det antallet som utgjør den kritiske massen? Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

Hvor mange må det være for at en idrett ikke skal falle under det antallet som utgjør den kritiske massen? Foto: Geir Nilsen/OPN.no.

HVOR MANGE ER KRITISK MASSE?Noen ømme tær føler seg sikkert tråkket på, og vi skal ikke se bort i fra at noen også føler seg krenket (det er jo for tiden så populært) over at spørsmålet stilles, men OPN.no gjør det allikevel, altså;

– Hvor mange er kritisk masse?

– Hvor mange må det være for at en idrett ikke skal falle under det antallet som utgjør den kritiske massen med tanke på drift, utvikling og pulserende aktivitet i en bestemt idrett?

– Er det 50, 100, 500, 1000, 5000, 10000 eller et annet tall? 


blog comments powered by Disqus


Mulig relevante artikler